Usługa HP Mission Critical Partnership oferuje przedsiębiorstwom większą skalowalność technologii i obsługę systemów z różnych kategorii cenowych

Hewlett-Packard rozszerzył usługę Mission Critical Partnership, która umożliwia współpracę z HP w zakresie systemów o znaczeniu krytycznym. Nowa oferta pomoże dyrektorom ds. informatycznych podwyższyć jakość i zwiększyć elastyczność infrastruktury oraz zredukować związane z nią koszty, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad ryzykiem.

Usługa HP Mission Critical Partnership obejmuje teraz pełne spektrum systemów z różnych kategorii cenowych i gwarantuje obsługę światowej klasy. Przedsiębiorstwa mogą dostosować poziom pomocy technicznej do potrzeb swojego przedsiębiorstwa. W przypadku nieoczekiwanych usterek klienci mają pewność, że pomoc techniczna obejmie całe ich środowisko technologiczne o znaczeniu krytycznym.

W ramach nowej oferty w zespole ekspertów wyznaczona zostanie dedykowana osoba odpowiedzialna za rozwiązywanie problemów o znaczeniu krytycznym, co umożliwi nieprzerwaną realizację celów biznesowych firmy.

„W dzisiejszych czasach w środowiskach o znaczeniu krytycznym często wdrażane są serwery i rozwiązania do wirtualizacji oparte na standardach branżowych. Dlatego trzeba skupić się na usprawnieniu procesów i rozwijaniu umiejętności ekspertów w zakresie tego typu technologii” — powiedziała Michelle Weiss, wiceprezes ds. ogólnoświatowego marketingu w dziale usług technologicznych HP (HP Technology Services) – „Rozszerzona usługa Mission Critical Partnership stanowi odpowiedź na te potrzeby. Oferujemy klientom dostęp do specjalistów w dziedzinie systemów o znaczeniu krytycznym oraz usługi, które można dopasować do nowych technologii, takich jak rozwiązania do wirtualizacji czy systemy typu blade”.

Elastyczność interwencyjnej pomocy technicznej

Usługa HP Mission Critical Partnership zapewnia teraz zróżnicowaną interwencyjną pomoc techniczną, która obejmuje całą gamę systemów , zapewniając każdemu z nich ten sam poziom obsługi nieplanowanych incydentów o znaczeniu krytycznym. Wszyscy klienci mogą przez całą dobę korzystać ze światowych centrów pomocy technicznej HP do systemów o znaczeniu krytycznym (HP Global Mission Critical Support Centers), mając też bezpośredni kontakt z najbardziej doświadczonymi ekspertami. Przy rozwiązywaniu problemów zwraca się uwagę na ich wpływ na działalność biznesową przedsiębiorstwa. Pozwala to obniżyć ryzyko przestojów oraz umożliwia klientom nieprzerwaną realizację oferowanych przez nich usług na odpowiednim poziomie.

Zintegrowana obsługa klienta

W ramach usługi HP Mission Critical Partnership, klientów obsługuje zespół doświadczonych, certyfikowanych specjalistów w zakresie systemów o znaczeniu krytycznym. Świadczone przez nich usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Każdemu zespołowi przewodniczy opiekun klienta ds. pomocy technicznej, który odpowiada za jego kontakty z HP w tej dziedzinie.

Oprócz kompleksowych szkoleń technicznych HP prowadzi jedyny w swoim rodzaju program rozwoju. Pozwala on ekspertom w zakresie systemów krytycznych zdobyć umiejętności doradcze i kierownicze, a także dowiedzieć się, jak nieustannie podwyższać poziom dostępności infrastruktury klienta. Dzięki usprawnionej komunikacji i specjalistycznym szkoleniom zespoły pomocy technicznej HP skutecznie identyfikują czynniki ryzyka, udzielają prewencyjnej pomocy i szybko rozwiązują wszelkie problemy związane z systemami o znaczeniu krytycznym.

Rozwiązanie Insight Remote Support Advanced

W ramach usługi HP Mission Critical Partnership każdy klient może korzystać z rozwiązania Insight Remote Support Advanced, dostępnego na całym świecie. To kompleksowy pakiet do zdalnego monitoringu sprzętu HP i innych producentów, który umożliwia zarządzanie większą liczbą systemów przy użyciu mniejszych zasobów.

Narzędzie Insight Remote Support Advanced wychwytuje potencjalne problemy, zanim jeszcze doprowadzą one do awarii, i  zanim zauważy je klient. Tego typu automatyzacja i wykrywanie incydentów w całym środowisku, upraszczają zarządzanie systemami o znaczeniu krytycznym. Zwiększają też niezawodność wykorzystywanej technologii, dzięki czemu klienci mogą poświęcić więcej czasu na innowacyjne projekty technologiczne, a mniej na rozwiązywanie niespodziewanych problemów.

Ciągłe podwyższanie jakości usług

Baza klientów, którzy zdecydowali się na współpracę z HP w zakresie systemów o znaczeniu krytycznym, wzrosła w zeszłym roku o 50%. Przyczyniło się do tego połączenie najważniejszych inicjatyw technologicznych i indywidualnie dostosowanych usług oraz uzyskanie 8-krotnie mniejszej liczby przestojów niż wynosi średnia dla branży.

Eksperci w zakresie usługi HP Mission Critical Partnership, obecnie o 30% częściej realizują najlepsze procedury zawarte w bibliotece ITIL (Information Technology Infrastructure Library) i normie ISO/IEC 20000, które stanowią powszechnie uznawane światowe standardy zarządzania usługami technologicznymi. Nowy plan udoskonalenia usług obejmuje również przeprowadzanie okresowych ocen i testów porównawczych, aby zagwarantować, że oferowane usługi odpowiadają potrzebom biznesowym.

Usługa HP Mission Critical Partnership jest już dostępna na całym świecie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu