Promocja unijnych dotacji na e-biznes w Olsztynie

W Olsztynie 28 maja, pod patronatem Prezydenta Miasta, odbyło się otwarte spotkanie informacyjne, promujące wśród przedsiębiorców unijne dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

W spotkaniu zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Unijne dotacje na rozwój relacji B2B” udział wzięli przedsiębiorcy zainteresowani wdrażaniem wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych pomiędzy partnerami w formie elektronicznej. Możliwość dofinansowania tego typu projektów daje działanie 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się kto, na jakie projekty oraz w jakiej wysokości może otrzymać unijną dotacje oraz jak unikać błędów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie. Do ubiegania się o dotacje zachęcał również przedsiębiorców obecny na spotkaniu Prezydent Miasta Olsztyn Piotr Grzymowicz.

– Chcemy zachęcić przedsiębiorców do większego zainteresowania unijnymi dotacjami na rozwój e-biznesu. Stąd też nasza obecność w Olsztynie – mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

Kolejne spotkania poświęcone pozyskiwaniu dotacji na e-biznes odbędą się w Kielcach ( 17 czerwiec) oraz we Wrocławiu (5 sierpień). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.web.gov.pl.

Działanie 8.2 skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują współpracę w oparciu o nowoczesne rozwiązania elektroniczne. Istotą projektów realizowanych w ramach działania 8.2 jest stworzenie nowych lub integracja obecnych systemów informatycznych współpracujących ze sobą firm, które sprawią, że wymiana informacji między nimi będzie zautomatyzowana. Firmy mogą liczyć na wsparcie nie niższe niż 20 tys. zł i nieprzekraczające 2 mln zł. Przedsiębiorcy, których wnioski przyjęte zostaną do realizacji, objęte będą wsparciem przez 24 miesiące.

Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

Monika Karwat Bury

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu