Projekt Park Światła – zabudowa komercyjna

przez | 03/06/2009

W związku z licznymi publikacjami prasowymi na temat inwestycji firmy Global Partners Investment Fund Sp. z o.o. (GPIF) – PARK ŚWIATŁA – zakładającej rewitalizację terenu Skry w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne chcielibyśmy wyjaśnić nieścisłości dotyczące proponowanych funkcji komercyjnych, które pojawiają się w niektórych artykułach. Publikowane informacje ukazują niejasny obraz projektu dla czytelników, sprowadzając Park Światła jedynie do funkcji mieszkaniowych, które w proponowanej inwestycji stanowią tylko 10% powierzchni użytkowej wszystkich funkcji.

Projekt Park Światła, przedstawiony przez GPIF oraz RKS SKRA, pod zabudowę funkcji komercyjnych przewiduje 11% powierzchni terenu Skry (11% z 20 hektarów). W proponowanej niższej opcji autorstwa Profesora Stefana Kuryłowicza, wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury ma powstać kilkanaście budynków, o wysokości i kubaturze zgodnych z ostatnio obowiązującym planem miejscowym. Ich średnia wysokość to 9 kondygnacji. Przewidziane są tutaj hotele, budynki biurowe, restauracje, kawiarnie. Będą one stanowiły 76% części komercyjnej projektu. Zgodnie z projektem funkcja mieszkaniowa miałaby stanowić 24% zabudowy komercyjnej, a 10% powierzchni wszystkich planowanych na terenie funkcji.

Ponadto chcielibyśmy zaznaczyć, że GPIF wielokrotnie wyrażał gotowość do kompromisu w zakresie funkcji mieszkaniowej oraz realizacji projektu zgodnego ze studium, która to deklaracja uwzględniona była w korespondencji do Pani Prezydent m.st. Warszawy.

Obecność funkcji mieszkaniowej w projekcie wynika z poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju, którymi kierowano się przy projektowaniu Parku Światła. Zasada ta zakłada połączenie potrzeb społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Lokalizacja budynków komercyjno-usługowych w projekcie Park Światła nie jest przypadkowa – wynika z analizy możliwości zabudowy w korytarzu wymiany powietrza przygotowanej przez eksperta w tej dziedzinie – Pana Jacka Skorupskiego z Biura Planowania Rozwoju Warszawy SA. Ulokowanie budynków komercyjno-usługowych wzdłuż Al. Żwirki i Wigury pozwoli na wygospodarowanie dużego, otwartego obszaru zieleni (ok.12 ha) otwartego na park Pole Mokotowskie oraz będzie stanowić swoisty ekran akustyczny oddzielający nową przestrzeń parkową od uciążliwości ruchliwej ulicy. „Właśnie tu odzyskane zostaną dla przyrody tereny obecnie zabudowane stanowiące jednocześnie trzon korytarza przewietrzającego, mające kontynuację na północ od ul. Wawelskiej w postaci Zieleńca Wielkopolskiego” – powiedział Jacek Skorupski z Biura Planowania Rozwoju Warszawy SA. „Zagospodarowanie tej części charakteryzować się będzie najmniejszą wysokością i najmniejszą szorstkością podłoża (wody, zieleń niska, punktowe elementy zagospodarowania) co sprzyjać będzie funkcji wymiany powietrza w mieście” – dodaje Jacek Skorupski.

Zaznaczamy, że zgodnie z ustaleniami studium ponad 50% powierzchni terenu przewidziano pod funkcje sportowe – m.in. stadion lekkoatletyczny spełniający międzynarodowe standardy, stadion rozgrzewkowy oraz Amfiteatr, Aquapark, Muzeum Matki Ziemi i Muzeum Sportu.

Istotnym jest, że realizacja projektu Park Światła wpłynie nie tylko na rewitalizację obiektów sportowych, uratowanie popadającego w ruinę klubu RKS SKRA i stworzenie nowoczesnych przestrzeni publicznych, ale będzie miała też olbrzymie znaczenie dla ożywienia gospodarczego stolicy – przewiduje się, że w części komercyjnej Parku Światła zatrudnienie znajdzie ponad 2 tys. osób.