Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o. wdrożyło IFS Applications

IFS, globalny dostawca aplikacji dla przedsiębiorstw, wdrożył system klasy ERP IFS Applications w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym – Łódź Sp. z o.o. Rozwiązanie obejmujące moduły: IFS Finanse (w tym obszar kontrolingu), IFS Dystrybucja, IFS Remonty, IFS Sprzedaż i Serwis, IFS Zasoby Ludzkie oraz IFS Płace zapewni wsparcie zarządzania procesami wewnętrznymi, usprawni planowanie remontów i zarządzanie usługami oferowanymi przez przedsiębiorstwo. Z systemu IFS Applications korzysta 234 użytkowników.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o. obsługuje komunikację miejską w aglomeracji łódzkiej poprzez 5 zakładów (w tym 3 zakłady komunikacji tramwajowej i 2 zakłady komunikacji autobusowej) na 75 liniach – w tym 16 liniach tramwajowych, 52 liniach autobusowych dziennych i 7 nocnych. Świadczy również specjalistyczne usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych, usługi remontowe infrastruktury i taboru, a także prowadzi działalność reklamową. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 2 800 pracowników.

Wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP było częścią realizowanego przez MPK-Łódź planu restrukturyzacji, który miał na celu m.in. wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa i podniesienie poziomu usług. Program naprawczy obejmował m.in. odnowę taboru, optymalizację procesów operacyjnych i kontrolę wydatków. System IFS Applications pozwoli na usprawnienie zarządzania procesami wewnętrznymi firmy, zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu i infrastruktury, a także umożliwi monitorowanie stanu zapasów i zużycia materiałów. Użytkownicy mogą na bieżąco śledzić całkowite zużycie materiałów, porównywać z przyznanymi limitami oraz planem działania przedsiębiorstwa. Wdrożenie IFS Applications umożliwi również analizowanie sposobu realizacji zaopatrzenia oraz monitorowanie czasu reakcji od złożenia zapotrzebowania do dokonania zakupów. Uzyskiwane parametry umożliwiają ocenę współpracy z dostawcami.

„Wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie IFS Applications umożliwi poprawę efektywności firmy. Dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu dysponujemy kompleksowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania poszczególnych zakładów i działów. Możemy lepiej planować wykorzystanie zasobów firmy, co umożliwia nam realizację nowych projektów i wspiera rozwój przedsiębiorstwa” – powiedział Krzysztof Wąsowicz, prezes Zarządu MPK-Łódź Sp. z o.o..

MPK-Łódź zdecydowało się na wybór IFS Applications ze względu na bogatą funkcjonalność systemu, doświadczenie konsultantów IFS oraz dobrą opinię wśród jego użytkowników.

„Przedsiębiorstwa komunikacyjne, to skomplikowane struktury, w których występują elementy działalności usługowej, serwisowej oraz magazynowej – a przy tym korzystające z dużych zespołów ludzkich. W tej sytuacji wsparcie narzędzi informatycznych znacznie usprawnia zarządzanie. Systemy klasy ERP umożliwiają lepsze wykorzystanie zasobów (takich, jak np. czas pracowników, pojazdy, warsztaty, części zamienne itp.) przyczyniając się do poprawy jakości usługi i uzyskania oszczędności finansowych. Ułatwiają też świadczenie coraz ważniejszych usług komercyjnych” – powiedział Marcin Taranek, prezes Zarządu IFS CEE.

Wdrożenie IFS Applications w MPK-Łódź objęło kilka kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa: zarządzanie procesami wewnętrznymi, kontroling finansowy, zarządzanie oferowanymi usługami, planowanie remontów, monitoring stanu magazynu i zużycia materiałów oraz zarządzanie zasobami ludzkimi i płacami. System IFS Applications zastąpił kilka funkcjonujących wcześniej odrębnych aplikacji.

W MPK-Łódź zrealizowano jedno z bardziej rozbudowanych wdrożeń modułu IFS Płace w Polsce. Wybrane rozwiązanie spełnia wymagania MPK-Łódź w zakresie automatyzacji przetwarzania danych. Wynikają one ze skomplikowanego systemu wynagrodzeń, obecności wielu związków zawodowych, konieczności obsługi tysięcy byłych pracowników i ich rodzin w ramach działalności socjalnej oraz potrzeby integracji z innymi systemami specyficznymi dla przedsiębiorstw komunikacyjnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu