Komentarz do decyzji rządu o przyjęciu pakietu antykryzysowego

przez | 03/06/2009

Negocjacje i rozmowy w sprawie pakietu antykryzysowego muszą wreszcie skończyć się decyzjami. W modelu dialogu społecznego w Polsce obok pracodawców i związkowców jest też trzecia strona – rząd, który spełnia rolę arbitra. Dlatego przyjmujemy dzisiejszą decyzję Rady Ministrów jako wypełnienie tej roli i zapowiedź szybkiego wdrożenia w życie coraz bardziej potrzebnych instrumentów wsparcia dla firm i ich pracowników.

12-miesięczny okres rozliczeniowy, elastyczne rozliczanie czasu pracy przy zachowaniu dobowego i tygodniowego wymiaru wypoczynku, wykorzystanie środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podtrzymanie zatrudnienia w okresie kłopotów firm, wykorzystanie okresu gorszej koniunktury na podnoszenie kwalifikacji – to najważniejsze i akceptowane przez nas elementy pakietu.

„Przesłanie pakietu jest jasne: lepiej razem przetrzymać trudny czas, nawet kosztem niższych wynagrodzeń, niż doprowadzić do zwolnień grupowych i pozbywania się pracowników, którzy dla wielu firm są kluczowym kapitałem” – ocenia Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana konieczny będzie monitoring przyjętego pakietu i gotowość korekty poszczególnych jego zapisów. Są to bowiem nowe rozwiązania na polskim rynku pracy i wobec bardzo zmiennej sytuacji gospodarczej nie możemy przewidzieć ich konsekwencji.

Mamy nadal pytania i wątpliwości dotyczące szczegółów planowanych rozporządzeń, m.in. kryteriów przyznawania pomocy, okresu obowiązkowego zatrudnienia po otrzymaniu pomocy publicznej. Liczymy, że rząd wykaże się w tych sprawach dostateczną elastycznością.

Mamy też nadzieję, że część rozwiązań dotyczących elastycznego czasu pracy sprawdzi się w ciągu 2 lat obowiązywania pakietu i wejdzie nas stałe do regulacji stosunków pracy w Polsce.

Rząd powinien teraz jak najszybciej przesłać stosowne projekty aktów prawnych do Sejmu, a posłowie powinni się nimi zająć w pierwszej kolejności. Budzące ewentualne wątpliwości szczegóły projektowanych rozwiązań można modyfikować na etapie prac parlamentarnych. Nadzwyczajna sytuacja wymaga bowiem nadzwyczajnych i szybkich decyzji.