Emisja Certyfikatów funduszu Investor Gold FIZ

W dniach 8-23 czerwca 2009 r. będzie prowadzona sprzedaż Certyfikatów Inwestycyjnych serii „J” funduszu Investor Gold FIZ. Prospekt emisyjny i Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: www.investors.pl oraz na stronach internetowych oferujących: Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A.: www.bgz.pl (zakładka Biuro Maklerskie Banku BGŻ) oraz Investors Domu Maklerskiego S.A.: www.investorsdm.pl.

Cena emisyjna jednego Certyfikatu wynosi 1.573,86 zł, i jest równa wartości aktywów netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na Dzień Wyceny 1 czerwca 2009 r. przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty.

W maju 2009 r. Investor Gold FIZ zarobił 11,27 proc. a od rozpoczęcia działalności, tj. od września 2006 r. wartość Certyfikatu Funduszu wzrosła o 57,59 proc.

Decyzją Zarządu Investors TFI wszyscy Inwestorzy, którzy w latach 2005-2008 nabyli w emisjach certyfikaty funduszy zarządzanych przez Investors TFI, zwolnieni są z opłaty manipulacyjnej przy zakupie certyfikatów inwestycyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

Jan Mazurek

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu