Edukacja z godłem „Teraz Polska”

Policealna Szkoła Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii Viessmann została laureatem Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w kategorii innowacje. Innowacyjny program oraz profil szkoły, specyficzne przedmioty, a przede wszystkim jakość kształcenia, zostały zauważone i docenione przez kapitułę konkursu.

1 czerwca okazał się nie tylko wyjątkowym dniem dla wszystkich dzieci, ale także świętem w firmie Viessmann. Innowacyjność Policealnej Szkoły Technik Grzewczych Akademii Viessmann została uhonorowana i nagrodzona Godłem „Teraz Polska”.

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim, prezes Roland Krause odebrał dyplom gratulacyjny od pana prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, a następnie, podczas koncertu galowego w Teatrze Wielkim w Warszawie, prestiżową statuetkę, a tym samym możliwość posługiwania się logo „Teraz Polska”.

Kategoria przedsięwzięć innowacyjnych jest jedną z bardziej prestiżowych. Ocenie poddawane są nowatorskie rozwiązania, usługi, które pomysłem i rozmachem daleko wybiegają w przyszłość, a których zastosowanie znacząco usprawnia jakość usług oraz towarów.  Innowacyjność firmy Viessmann to nie tylko najwyższej jakości urządzenia grzewcze, rozwiązania techniczne, ale również idee, które nie pozostały w sferze marzeń, a które konsekwentnie, często wbrew panującym modom i standardom są realizowane.

Jednym z innowacyjnych pomysłów firmy Viessmann jest stworzenie Policealnego Studium Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii Viessmann, które jest pierwszą i jedyną szkołą policealną prowadzoną przez producentów nowoczesnych urządzeń i systemów grzewczych. Akademia Viessmann jest miejscem w którym słuchacze mogą w teorii i praktyce zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami branży systemów grzewczych. Początkowo słuchaczami akademii były osoby związane z branżą, które chciały poszerzyć wiedzę o nowości techniczne, czy teorię. Obecnie szkoła skupia głównie młode osoby, absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych. Kadra pedagogiczna przekazuje wiedzę o najwyższej wartości merytorycznej z zakresu przedmiotów zawodowych, a także ekonomii, czy ekologii. Ponadto wykładowcy starają się uczulić słuchaczy na problemy ochrony środowiska, które mogą być zniwelowane poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań grzewczych, które są nie tylko przyjazne naturze, ale i naszym kieszeniom. Dbając o rozwój praktyczny uczniów, mają oni możliwość specjalizacji zawodowych, praktyk, czy wyjazdów do ośrodków szkoleniowych Viessmann w Niemczech. W ten sposób uzyskana kompleksowo wiedza teoretyczna i praktyczna stanowi nieocenioną wartość na rynku pracy. Zdobyta wiedza jest poświadczona państwowym dyplomem oraz świadectwem ukończenia szkoły policealnej. Ponadto absolwenci otrzymują specjalny paszport Viessmann oraz Europass- dokument uznawany w krajach UE, potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe. Wykształceni w Akademii Viessmann fachowcy bez problemu potrafią się odnaleźć na rynku pracy. Z ich wiedzy i umiejętności chętnie korzystają pracodawcy, dlatego też bezrobocie im nie grozi. Wielokrotnie są oni również ambasadorami marki Viessmann, rzetelnymi osobami, które potrafią dobrać i zainstalować urządzenia Viessmann, które w pełni zaspokajają komfort klienta.

Optymizmem napawa lista laureatów tegorocznej nagrody, których wysiłek w budowaniu prężnych marek, przedsiębiorstw i produktów został dostrzeżony i doceniony. Są one najlepszym przykładem na to, iż bez względu na panujące okoliczności sukces jest możliwy. Podczas gali, wśród gości znaleźli się ludzie ze świata biznesu, laureaci poprzednich edycji, a także przedstawiciele rządu, ambasad oraz ludzie świata nauki, kultury i mediów. Była to niepowtarzalna okazja do rozmów kuluarowych, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Prestiż oraz wyjątkowość nagrody podkreślały niepowtarzalne wnętrza Teatru Wielkiego, a także oprawa muzyczna. Na scenie wystąpili: Jan Pietrzak, Edyta Geppert, Ewa Dałkowska, Magda Zawadzka, Leszek Długosz, Maciej Pietrzyk i Piotr Szczepanik, którzy z klasą dostarczyli gościom porcję wyjątkowej muzyki. Wykonawcom towarzyszył zespól muzyczny pod dyrekcją Mariusza Dubrawskiego oraz Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystą Galę poprowadzili Agnieszka Szulim i Grzegorz Miśtal.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu