Wystartował mulitimedialny kurs do nauki języka migowego

Dzięki inicjatywnie portalu słuchowisko.net oraz Instytutu Głuchoniemych w Warszawie powstała bezpłatna multimedialna aplikacja do nauki języka migowego. Kurs składa się z 12 scenek z życia codziennego i przeznaczony jest do samodzielnej nauki, skierowany jest do osób słyszących.

Multimedialny kurs w postaci aplikacji wideo został stworzony na prośbę wielu osób słyszących, chcących nauczyć się podstaw języka migowego. Niestety, miejsca zamieszkania oraz ceny za kurs stanowiły niejednokrotnie spore przeszkody, by rozpocząć naukę. Redakcja Słuchowiska postanowiła stworzyć multimedialny kurs do samodzielnej nauki specjalnie dla tych, którzy chcą poznać świat osób niesłyszących i móc się z nimi porozumiewać. Aplikacja powstała w celu ułatwienia i usprawnienia komunikacji między słyszącymi, a niesłyszącymi, zwłaszcza w takich miejscach jak urząd, gabinet lekarski, bank, itd. Aplikacja jest udostępniana bezpłatnie wyłącznie na portalu www.sluchowisko.net.

Co zawiera multimedialny kurs języka migowego?

Aplikacja będzie wciąż się rozbudowywała, docelowo będzie zawierała 12 scenek: Nauka alfabetu, liczebników, dat, miesięcy, pór roku oraz scenek: W urzędzie, U lekarza, O sobie, Zaproszenie na spotkanie, W restauracji, Komunikacja w mieście, W banku, Rozmowa o pracę oraz Podstawowe zwroty.

Kurs zawiera znaki migowe naturalnego Polskiego Języka Migowego (PJM) opartego na gramatyce wizualno-przestrzennej, używane w codziennej komunikacji przez osoby niedosłyszące. To zarówno narzędzie komunikacji międzyludzkiej, jak i sposób postrzegania świata przez osoby niesłyszące. PJM w większości naśladuje w sposób obrazowy kształty rzeczy lub nadaje intuicyjny, zakorzeniony w kulturze kształt abstrakcyjnym pojęciom. Język migowy jest zróżnicowany regionalnie i kulturowo, charakteryzuje się brakiem odmian przez przypadki, osoby i liczby. O poprawnym odczytaniu i sensie wypowiedzi decyduje szyk znaków. Wyróżnić możemy znaki określające poszczególne litery, liczby oraz określające pojęcia i rzeczy.

Funkcje multimedialnego kursu

Aplikacja zawiera rozbudowany player, dzięki niemu w dowolnym momencie scenki można zrobić pauzę, przewinąć do dowolnego momentu w filmie, odtworzyć w zwolnionym tempie, odtworzyć poklatkowo w tył. Istnienie możliwość włączenia/wyłączenia napisów oraz włączenia/wyłączenia głosu lektora i regulacji głośności dźwięku.

Oticon i Instytut Głuchoniemych, dzięki którym powstał kurs

Aplikacja powstała dzięki sponsorowi, producentowi nowoczesnych aparatów słuchowych – firmy Oticon oraz patronowi tego projektu –  Instytutowi Głuchoniemych w Warszawie.

Firma Oticon angażuje się w wiele akcji społecznych, na rok 2009 zaplanowano szereg działań wychodzących naprzeciw środowisku ludzi słabo słyszących. Przeprowadzone zostały już akcje bezpłatnego badania słuchu w domach dziecka. W drugiej połowie roku planowany jest zakup materiałów edukacyjnych do szkół oraz spotkania specjalistów z rodzicami na temat problemów słuchu oraz wiele innych akcji.

Podczas całego etapu przygotowań do realizacji aplikacji odbywały się konsultacje z osobami niedosłyszącymi z Instytutu Głuchoniemych, które nadzorowały i czuwały nad poprawnością przygotowania scenek.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu