Społecznie odpowiedzialny DIALOG

przez | 02/06/2009

Telefonia DIALOG to jeden z dwóch operatorów telefonii stacjonarnej, który znalazł się w ogólnopolskim rankingu najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w branży Telekomunikacja i IT oraz AGD. Spółka od lat realizuje projekty z zakresu CSR, zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć wpisujących się w program CSR Telefonii DIALOG jest Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters. Organizowany od trzech lat konkurs naukowy dotyczy szeroko rozumianej wiedzy o internecie i technologiach teleinformatycznych i jest skierowany do gimnazjalistów oraz młodzieży ponadgimnazjalnej. Tegoroczna, trzecia edycja turnieju zaangażowała rekordową liczbę ok. 40 tys. młodych fascynatów internetu z całej Polski. Nowatorski charakter przedsięwzięcia polega na budowaniu społeczności świadomych użytkowników usług internetowych i nowoczesnych narzędzi telekomunikacyjnych. Wielki finał tegorocznej olimpiady DialNet Masters odbędzie się 17 czerwca we Wrocławiu.

DIALOG pomaga nie tylko uzdolnionej młodzieży. Od 2005 r. zachęca także swoich klientów, uczestników Programu Partnerskiego, do włączania się w projekty charytatywne na rzecz lokalnych społeczności. Efektem tegorocznej akcji „I Ty możesz pomóc” było przekazanie dziesięciu rodzinnym domom dziecka nowoczesnych zestawów multimedialnych. Sprzęt został zakupiony dzięki abonentom Telefonii DIALOG, którzy dobrowolnie przeznaczyli swoje punkty gromadzone w Programie Partnerskim. W ten sposób, wraz z DIALOGiem, wpisali się oni w ogłoszony przez sejm Rok Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Odpowiedzialność społeczna DIALOGu znalazła swoje odzwierciedlenie w opublikowanym właśnie na łamach Gazety Prawnej zestawieniu: „CSR: Ranking odpowiedzialnych firm” przygotowanym przez firmę PriceWaterhouseCoopers, na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– DIALOG jest spółką wrażliwą, a społeczna odpowiedzialność jest ważnym elementem naszej strategii biznesowej – podkreśla Robert Banasiak, wiceprezes Zarządu Telefonii DIALOG SA.

–Zrozumienie różnorodnych roli, jakie odgrywa przedsiębiorstwo w swoim otoczeniu, świadczy o nowoczesnym podejściu o biznesu. Udział DIALOGu w rankingu odpowiedzialnych firm jest dla nas wyjątkowym wyróżnieniem – dodaje.

Ranking to zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania odpowiedzialnością społeczną (CSR) w zakresie podstawy społecznej odpowiedzialności, relacji z klientami, partnerami biznesowymi i pracownikami oraz odpowiedzialności ekologicznej. DIALOG najwięcej punktów uzyskał za podstawy CSR oraz relacje z pracownikami.