Proximus S.A. podpisał umowę z Polskapresse

przez | 02/06/2009

Proximus S.A. rozpoczął współpracę z Polskapresse. Proximus będzie odpowiedzialny za wdrożenie w Oddziale Poligrafia systemu do zarządzania energią elektryczną w oparciu o zintegrowany pakiet programowania ZIPRE/OU firmy INNSOFT. Pakiet  przeznaczony jest dla wszystkich odbiorców energii, którzy korzystają lub zamierzają korzystać z zasady TPA – zasady dostępu stron trzecich do sieci (Third Party Access),  dzięki której odbiorcy końcowi mogą indywidualnie i swobodnie wybierać sprzedawcę energii, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży, nadal korzystając z sieci energetycznej przedsiębiorstwa.

W ramach realizacji projektu, firma Proximus wykona usługi w zakresie  dostosowania infrastruktury pomiarowej i informatycznej, co umożliwi zautomatyzowany odczyt i transmisję danych pomiarowych do systemu.

„Oprogramowanie ma na celu wsparcie procesu zarządzania energią w obszarze prognozowania i planowania zapotrzebowania na energię elektryczną,  zarządzania gospodarką energetyczną przedsiębiorstwa oraz pomiarów, archiwizacji i rozliczania mediów energetycznych” – przyznaje Jarosław Żebrowski Dyrektor IT, Polskapresse Oddział Poligrafia.

Proximus dostarcza dla przedsiębiorstw oraz urzędów miast rozwiązania przyczyniające się do znacznego wzrostu oszczędności energii. Corocznie zwiększające się obowiązki zakupu droższej energii ze źródeł odnawialnych, wzrost cen wywołany zwiększonymi kosztami zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz wzrost cen energii konwencjonalnej spowodowany podwyżkami cen paliw sprawiają, że koszty zakupu energii elektrycznej rosną. Konieczność realizacji zadań produkcyjnych w warunkach permanentnego wzrostu cen wymusza zmianę dotychczasowego rozproszonego modelu zapewniania dostaw energii do przedsiębiorstw i instytucji.  Wychodząc naprzeciw temu problemowi Proximus oferuje kompleksowy system zarządzania energią.  Działanie systemu przynosi niepodważalne korzyści – optymalizację i redukcję kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej nawet przy wzroście zapotrzebowania energetycznego.

Więcej informacji na stronie:  www.proximus-it.pl