Grupa Copernicus z Asset Management

przez | 02/06/2009

Grupa Copernicus dołączyła do swojej oferty nową usługę: Asset Management. Odpowiedzialny za jej wprowadzenie, rozwój, a także budowanie zespołu pod projekt jest Paweł Małyska. W Grupie Copernicus Paweł odpowiada za zarządzanie środkami powierzonymi przez Klientów.

„Nowy projekt jest odpowiedzią na rosnące potrzeby naszych Klientów, którzy oczekują w coraz większym stopniu indywidualnego podejścia oraz dedykowanych rozwiązań. Dlatego jednym z celów, jaki sobie stawiamy, jest dopasowanie strategii inwestycyjnych do profilu Klientów, a nie przyporządkowanie Klientów do jednej ze standardowych strategii. Ponadto, bardzo dużą uwagę będziemy przykładać do regularnej, otwartej komunikacji z naszymi Klientami, a nie tylko sprowadzać się do cyklicznego raportowania o wynikach. Zależy nam też, aby osoby zaangażowane w projekt utrzymywały stały kontakt z inwestorami i służyły na bieżąco pomocą czyli odpowiadały na ich pytania czy doradzały takie rozwiązania, żeby produkt na każdym etapie jego funkcjonowania sprostał ich oczekiwaniom i założeniom.” – powiedział Paweł Małyska Członek Zarządu Copernicus Securities S.A.

Najważniejszym obszarem zainteresowania inwestycji portfelowych (w ramach Asset Management) będzie rynek krajowy, którego specyfika oraz mechanizmy nim rządzące są najlepiej znane specjalistom z Grupy. Nie oznacza to jednak, że w swojej ofercie przedstawiciele Grupy nie będą dokonywali inwestycji poza granicami kraju. Połączenie lokat na rynku krajowym z lokatami na rynkach zagranicznych jest – w opinii Grupy Copernicus – najbardziej racjonalnym rozwiązaniem ze względu na postępujący proces przenikania się poszczególnych gospodarek czy też poszukiwania okazji inwestycyjnych.

Warto również dodać, iż wynagrodzenie będzie – w dużej mierze – oparte i uzależnione od efektów pracy specjalistów Grupy. Przedstawiciele Copernicus Securities będą przekonywać Klientów do odejścia od benchmarków opartych na indeksach giełdowych i przyjęcia pewnej minimalnej, wymaganej w skali roku stopy zwrotu jako podstawowego kryterium oceny efektów ich pracy.

Usługi Asset Management stanowią – dla zamożniejszych Klientów – ciekawą alternatywę dla inwestycji w fundusze inwestycyjne. Uczestnik funduszu inwestuje w jeden zbiorczy portfel. Natomiast każdy Klient Asset Management ma swój odrębny rachunek a na nim własne papiery wartościowe. Zarządzający dokonują transakcji każdym portfelem osobno, a zarządzający aktywami funduszu prowadzą tylko jeden portfel, który nie zawsze odpowiada oczekiwaniom inwestorów (np. pod względem ponoszonego ryzyka).

„Głównym założeniem w strategii firmy jest poszerzanie usług dla zamożnych osób – grupy docelowej dla usług świadczonych przez Copernicus Securities S.A.. Naszym celem jest pozyskanie kilkudziesięciu Klientów do końca 2009 roku, a aktywa usługi Asset Management powinny znacząco przekroczyć 100 mln zł.” – dodał Marek Witkowski, Prezes Zarządu Copernicus Securities S.A.