W PKO TFI inwestuje się taniej

przez | 01/06/2009

Ruszyła wielka promocja cenowa ,,Inwestor” dla wszystkich, którzy zdecydują się oszczędzać w funduszach PKO/CREDIT SUISSE, poprzez oddziały banku PKO BP. PKO TFI wprowadził zdecydowane obniżki w opłacie manipulacyjnej, która została zmniejszona o co najmniej połowę, a przy większych kwotach – zlikwidowana w całości!

Dziś rozpoczęła się akcja promocyjna PKO TFI polegająca na znacznych obniżkach opłat manipulacyjnych pobieranych przy zakupie jednostek uczestnictwa w funduszach PKO/CREDIT SUISSE za pośrednictwem sieci sprzedaży banku PKO BP.

Wysokość obniżki zależy od wielkości kwot jakie zdecydują się zainwestować klienci.

Klienci wpłacający poniżej 100 tys. zł otrzymają obniżkę w wysokości 50 proc. wartości dotychczasowej opłaty manipulacyjnej pobieranej od inwestowanej kwoty. W transakcjach o wartości od 100 tys. zł do 300 tys. zł obniżka sięgnie aż 75 proc. W przypadku inwestycji wynoszących lub przekraczających wartość 300 tys. zł. fundusz nie będzie pobierał żadnych opłat manipulacyjnych.

To dobra wiadomość dla uczestników funduszy PKO TFI – mówi Remigiusz Nawrat  Dyrektor Departamentu Rozwoju PKO TFI – Obniżka opłat, którą proponujemy, da wielu klientom możliwość osiągnięcia większych zysków.

Oferta PKO TFI to 24 narzędzia inwestycyjne – fundusze inwestujące zarówno w polskie obligacje jak i akcje dynamicznych spółek krajowych. To również fundusze inwestujące w europejskie i globalne papiery wartościowe.

Promocja obejmie wszystkich, którzy zdecydują się na zakup jednostek uczestnictwa, w PKO BP.

Obniżka opłat będzie dotyczyła wszystkich wpłat wniesionych w okresie od 1 czerwca 2009 do 15 lipca 2009 roku.