Sygnity dla Narodowego Funduszu Zdrowia

Spółka Sygnity S.A. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na dostawę i wdrożenie rozwiązań infrastrukturalnych. Wartość umowy to 10,5 mln złotych brutto. Projekt potrwa do końca grudnia 2009 roku.

Projekt obejmuje dostawę i wdrożenie zespołu urządzeń dla systemu redundantnych węzłów sieci rozległej WAN we wszystkich oddziałach i Centrali NFZ. Wspierają one niezawodność i bezpieczeństwo komunikacji wymagane przez systemy informatyczne NFZ.