Nowy system w BZ WBK AIB TFI SA

Wola Info umacnia swoją pozycję w sektorze finansowym. Z powodzeniem wdrożyła i uruchomiła system Eden Bis w BZ WBK AIB TFI oferujące fundusze Arka. To ważny krok w budowie kompetencji w obszarze towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Przedmiotem  umowy było wdrożenie aplikacji odpowiedzialnej za import i sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych klientów TFI pochodzących od Agenta Transferowego, raportowanie oraz symulację zleceń. – Był to dla nas bardzo ważny, żeby nie powiedzieć przełomowy projekt. Jestem przekonany, że zdobyte przy jego realizacji doświadczenie otworzy nam możliwość realizacji podobnych projektów w innych Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych – podkreśla Piotr Majcherkiewicz, prezes Wola Info. W ramach umowy Wola Info wdrożyła system oparty na module Oracle Siebel Financial.  Oprócz systemu Siebel dostarczono oprogramowanie raportujące SAP Business Objects oraz bazę danych Oracle. Koszt wdrożenia przekroczył 2,1 mln zł. Obecnie warszawska spółka świadczy roczne wsparcie dla wdrożonego rozwiązania.

Nowe narzędzie ma dla naszej firmy dużą wartość analityczną, która będzie wspierała nasze działania w obrębie kształtowania jakości obsługi Klientów Funduszy Arka – mówi Monika Glinkowska Dyrektor Zespołu Obsługi Klientów w BZ WBK AIB TFI W ramach Umowy Wola Info dostarczyła system oparty na module Siebel Financial Service, wzbogacony o rozwiązania wypracowane wspólnie ze specjalistami Towarzystwa. Wdrożono również oprogramowanie raportujące Business Objects oraz bazę danych Oracle. – Powyższe rozwiązanie pozwala nam na realizacje procesu importu i weryfikacji poprawności danych Klientów, raportowanie oraz symulację zleceń- dodaje.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu