Integer.pl otrzymał ponad 5 mln zł dotacji unijnych

przez | 01/06/2009

Integer.pl – czołowa polska grupa kolportażowa, niezależny operator pocztowy i finansowy – uzyskał ponad 5 mln złotych dotacji unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Otrzymane przez spółkę środki zostaną przeznaczone na dywersyfikację działalności przez wdrożenie innowacyjnej sieci paczkomatów w województwie podkarpackim. Całkowita wartość projektu wynosi 8,9 mln zł.

Uzyskane dofinansowanie to kolejne unijne wparcie działań Integer.pl we wdrożeniu projektu w zakresie doręczania przesyłek. Planowana przez spółkę usługa wytyczy nowe standardy w polskim e-handlu. Będzie to najnowocześniejsze rozwiązanie w Europie zapewniające oszczędność czasu i kosztów przy zwiększeniu komfortu kupujących w sieci. Zapewni Klientowi samodzielny odbiór zakupów dokonanych on-line 24h/7, bez kolejek, w dowolnym czasie i dogodnej lokalizacji.

„Unijne wsparcie polskiej przedsiębiorczości jest doskonałym rozwiązaniem zwłaszcza w obliczu obecnego spowolnienia gospodarczego. W sytuacji, gdy środki pozyskiwane z rynku kapitałowego są znacznie niższe od oczekiwanych, a banki niechętnie udzielają kredytów fundusze unijne okazują się najlepszym sposobem na realizację planów inwestycyjnych. Grupa Integer.pl złożyła w 2008 roku 25 wniosków. Po rozpatrzeniu jedynie pierwszych kilku – pozyskaliśmy na rozwój innowacyjności już niemal 40 mln zł” – powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu Grupy Integer.pl.

Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej Grupa Integer.pl pozyskała już ponad 15 mln zł więcej niż z emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wysoka kwota dotacji jest potwierdzeniem najwyższej klasy specjalistów odpowiedzialnych w ramach Grupy Integer.pl za merytoryczne przygotowanie wniosków o dofinansowanie.

Integer.pl odnotowuje stały wzrost wyników na przekór ogólnym rynkowym trendom. W I kwartale 2009 roku skonsolidowane przychody spółki wyniosły 24,4 mln zł i były wyższe o 48,13% od osiągniętych w I kwartale 2008 roku. Zysk netto wyniósł 2,9 mln zł, co oznacza wzrost o 79,23% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Systematyczne inwestycje w nowoczesne technologie oraz wdrażanie innowacji zwiększają atrakcyjność spółki zarówno w sektorze, w którym prowadzi swoją działalność, jak i wśród inwestorów.