Żabka Polska SA Solidnym Pracodawcą

Żabka Polska SA – właściciel sieci sklepów typu convenience Żabka i Freshmarket – otrzymała tytuł „Solidnego Pracodawcy Roku 2008”. Konkurs organizowany po raz piąty przez Grupę Media Partner ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw odznaczających się wyjątkową dbałością o pracowników pod kątem zapewnianych warunków pracy i możliwości rozwoju zawodowego.

Żabka Polska SA, obok przyznanego tytułu, otrzymała także godło „Solidnego Pracodawcy Roku 2008”.

„Satysfakcja z pracy i świadomość wspólnie odnoszonych sukcesów to najlepsza droga do dalszego rozwoju firmy. Zapewniamy dobre warunki zatrudnienia, co przekłada się na wzrost efektywności pracowników. Tytuł Solidnego Pracodawcy to wyróżnienie wskazujące na to, że spółka Żabka Polska stosuje najwyższe standardy w dziedzinie zarządzania personelem” – powiedział Jacek Roszyk, prezes zarządu Żabka Polska SA.

Kryteria, którymi Kapituła Konkursu kierowała się przy wyborze kandydatów do tytułu „Solidnego Pracodawcy Roku 2008”, to przede wszystkim ocena standardów zatrudnienia, w której brano pod uwagę następujące kwestie:

1.  Warunki pracy (przepisy bhp, prawo pracy);

  • terminowość wypłat;
  • warunki socjalne;
  • opinie o firmie zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. PIP, Urzędy Pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe);

2. Dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat (stan zatrudnienia w ostatnich latach, jego wzrost, spadek – przyczynowość tych zjawisk).

Żabka Polska SA zaangażowana jest także we współpracę ze studentami i absolwentami uczelni wyższych. Spółka organizuje staże zawodowe i praktyki dla studentów w oparciu o indywidualnie ustalone programy. Pomyślne zakończenie stażu zawodowego lub praktyki studenckiej może stanowić – dla najwyżej ocenionych osób – pierwszy krok w kierunku podjęcia pracy w firmie Żabka Polska SA. W 2009 roku spółka planuje wdrożyć system stypendialny dla studentów wyższych uczelni.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu