Wywiad z Piotrem Czubińskim – burmistrzem miasta Kraśnik

Panie Burmistrzu, co jest w dzisiejszych czasach podstawą efektywnej komunikacji z mieszkańcami miasta?

Efektywna komunikacja umożliwia realizację działań podejmowanych przez lokalne władze. Bez właściwej komunikacji z otoczeniem nie da się skutecznie osiągać zamierzonych celów i odnosić sukcesów. Trzeba więc zacząć od dokładnej analizy potrzeb i oczekiwań mieszkańców w tej dziedzinie. Potem należy właściwie dobrać narzędzia i środki oraz wykazać się systematycznością i konsekwencją w realizacji założonej strategii komunikacyjnej – oczywiście pod warunkiem, że mamy pewność, iż nasz przekaz jest zrozumiały i przyswajalny.

Czy samorząd nadąża technologicznie za rewolucją komunikacyjną?

Zdecydowanie. Byliśmy jednym z pierwszych samorządów, który do komunikacji z mieszkańcami wykorzystał telefonię komórkową. Oczywiście przywiązujemy również dużą wagę do przekazu internetowego, chociaż z naszych doświadczeń wynika, że nie jest to jeszcze moment, w którym zyskałby on przewagę w kształtowaniu lokalnej opinii nad tradycyjnymi formami komunikacji.

Co dla Pana osobiście jest priorytetem w relacjach z mieszkańcami miasta i potencjalnymi wyborcami?

Mieszkańcy naszego miasta nie tylko biorą udział w procesie społecznej komunikacji. To tylko jedna z konsekwencji tego, że lokalne władze realizują określoną politykę i chcą, aby mieszkańcy o tym wiedzieli i chcą poznać ich opinie na ten temat. Przede wszystkim jednak wyborcy są beneficjentami tej polityki. Dla każdego lokalnego lidera najważniejsza powinna być więc identyfikacja wyborców ze sposobem i efektami prowadzonej polityki. Wówczas komunikacja nie musi być już tak perswazyjna, jak w sytuacji wrogości lub obojętności. Celem komunikacji staje się w pierwszej kolejności umocnienie i podtrzymanie efektu identyfikacji.

Które z narzędzi wykorzystywanych do komunikacji z mieszkańcami miasta określiłby Pan mianem ,,podstawowego”?

To ciągle tradycyjne media w postaci telewizji i prasy, chociaż znaczenie Internetu systematycznie rośnie. Nasza lokalna społeczność pod tym względem jest jednak dość konserwatywna. I chociaż nie jest to społeczność mała, bo blisko 40-tysięczna, to jednak zawsze powtarzam, że najlepszym sposobem na to, by wyborca wyrobił sobie zdanie o lokalnym polityku , jest spotkanie w cztery oczy. Dlatego dla mnie od 13 lat priorytetem zawsze będzie możliwość bezpośredniego spotkania z mieszkańcami.

Przed nami VI już konferencja Public Relations i komunikacja społeczna w samorządzie.  Dlaczego warto przyjechać w czerwcu do Kraśnika?

Głównym zadaniem PR jest stworzenie profesjonalnego, czyli  akceptowalnego przez otoczenie wizerunku instytucji lub ośrodka władzy. Znajomość zasad i technik komunikowania się przestała być wyłącznie domeną biznesu i wielkiej polityki. PR stał się też częścią Polski lokalnej. Zainteresowanie jakim cieszy się konferencja w Kraśniku jest tego najlepszym dowodem. I chociaż jest w Polsce sporo seminariów czy szkoleń dotyczących takiej tematyki, to jednak do Kraśnika zawsze przyjeżdżają specjaliści z najwyższej półki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu