Poznaj prawdę o podpisie elektronicznym – prawo, technologia, zastosowanie już za chwilę Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego w Międzyzdrojach

Od 3 do 5 czerwca 2009 r. trwać będzie dziewiąta edycja największej w Europie konferencji poświęconej podpisowi elektronicznemu EFPE 2009 – organizowana pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki, pana Premiera Waldemara Pawlaka.

W tym roku obecność potwierdzili uczestnicy z 15 krajów Europy i Azji, w tym reprezentanci komisji europejskiej, centrów certyfikacji, polskich ministerstw: Gospodarki, Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowego Banku Polskiego.

Tematem przewodnim konferencji jest „Rola podpisu elektronicznego w społeczeństwie informacyjnym – slogan czy realna potrzeba”.

W bogatym programie konferencji szczególną pozycję zajmą dyskusje dwóch okrągłych stołów z udziałem reprezentantów administracji i biznesu, na niezwykle aktualne tematy:

„Projekt ustawy o podpisach elektronicznych w Polsce – do czego naprawdę zmierzamy, czy upowszechnimy podpis elektroniczny, czy stanie się odwrotnie?” ( w kontekście kolejnego projektu ustawy o podpisach elektronicznych z 25 maja br.) oraz „Podpis elektroniczny w Europie i na świecie – transgraniczna wymiana informacji. Skutki dyrektywy usługowej EU” (w kontekście zgodności naszej ustawy z uregulowaniami unijnymi).

Więcej: www.efpe.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu