Przejdź do treści

Nowe przepisy Kodeksu Pracy – mniejsze obciążenia dla pracodawców

Zgodnie z przegłosowaną wczoraj (28.05) w Senacie poprawką do nowelizacji Kodeksu pracy z dnia 7 maja 2009 r., każdy pracodawca będzie miał obowiązek wyznaczenia spośród własnego personelu, pracownika, odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy, walkę z pożarami i ewakuację pracowników. Tym samym, uwzględnione zostały postulaty zgłaszane przez Konfederację Pracodawców Polskich zmierzające do zniesienia z pracodawców obowiązku zatrudniania osoby, odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową.

Konfederacja Pracodawców Polskich od samego początku prac nad nowelizacją Kodeksu Pracy w tym zakresie, podkreślała, że pracodawcy nie będą w stanie dostosować się do nowych przepisów. Zwracaliśmy w szczególności uwagę, że problemem będzie przeszkolenie odpowiedniej liczby osób, które będą mogły wykonywać te dodatkowe zadania. Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej mogą przeprowadzić jedynie szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz komendy wojewódzkie PSP. W związku z tym, że w poprzednim roku jedynie ponad 200 osób uzyskało tytuł inżyniera ochrony przeciwpożarowej, wręcz nieprawdopodobne było przeszkolenie takiej liczby osób, która sprostałaby potrzebom wszystkich pracodawców. Ponadto podkreślaliśmy, że przedsiębiorca pozbawiony odpowiednio wykwalifikowanej osoby będzie narażony na mandaty nakładane przez Państwową Inspekcję Pracy i to głównie z tego powodu, że państwo nie jest w stanie zapewnić im warunków do odpowiedniego przeszkolenia pracowników. Sygnalizowaliśmy również, że nowe przepisy, nakładając obowiązki na wszystkie firmy – także te zatrudniające tylko jednego pracownika – doprowadzą do tego, że prawie dwa miliony przedsiębiorstw będzie zmuszone do wydania kilku miliardów złotych na szkolenia, co będzie zdecydowanie zbyt wielkim obciążeniem finansowym dla firm.

Konfederacja Pracodawców Polskich apeluje do posłów o pozytywne rozpatrzenie nowelizacji Kodeksu Pracy i zaakceptowanie poprawek przyjętych przez Senat.