IncuBIT.pl zmienia krajobraz polskiej przedsiębiorczości

Zintegrowana platforma e-commerce dla turystyki medycznej z elementami społecznościowymi? Portal klasy Web 3.0 dla społeczności posiadaczy i pośredników nieruchomości? Wielokanałowy system komunikacji on-line na płaszczyźnie B2C / B2B? Nierealne? A jednak! Inkubator innowacyjnych technologii IncuBIT.pl umożliwia realizację projektów polskich wizjonerów dzięki dofinansowaniu w wysokości 30 000 EURO na każdy start-up.

Czym jest IncuBIT.pl

IncuBIT.pl to część szerzej zakrojonego programu prowadzonego wspólnie przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Instytut Netable. Program ten ma na celu przede wszystkim wspieranie pomysłowych ludzi w tworzeniu innowacyjnych, rewolucyjnych i przełomowych rozwiązań technologicznych o możliwie najszerszych biznesowo zastosowaniach oraz promocję przedsiębiorczości. W ramach przedsięwzięcia aż 60 pomysłodawców może otrzymać finansowanie do wysokości 200 000 EURO na realizację własnego, innowacyjnego projektu w dziedzinie nowoczesnych technologii.

IncuBIT.pl to również konferencje w formie prelekcji i paneli dyskusyjnych z ekspertami ze środowiska biznesowego oraz akademickiego, połączone z prezentacją i oceną najlepiej rokujących projektów. Do tej pory odbyły się już 3 spotkania z cyklu „IncuBIT.pl – uzależnieni od innowacji” – w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

Oprócz cyklicznych spotkań, konferencji, doradztwa w zakresie realizacji innowacyjnych projektów, IncuBIT.pl chce nawiązywać współpracę z szerokim spektrum partnerów instytucjonalnych w celu popularyzacji szeroko rozumianej przedsiębiorczości w kraju. Młodzi innowacyjni przedsiębiorcy chcący tworzyć nowe rozwiązania technologiczne nie muszą już obawiać się o brak funduszy na rozpoczęcie działalności!

IncuBIT „inkubuje” projekty

Podczas spotkań IncuBITu w Warszawie czy Wrocławiu młodzi innowatorzy zaprezentowali ponad 10 nowatorskich projektów, które zostały zaopiniowane przez grono ekspertów z różnych dziedzin. Jury składało się m.in. z przedstawicieli IncuBIT.pl, funduszy private equity czy klubu inwestorów prywatnych.

Przedstawione idee miały bardzo zdywersyfikowaną tematykę; od służby zdrowia, przez pośrednictwo nieruchomości aż na windykacji należności kończąc. Wiek autorów projektów był również bardzo różnorodny; najmłodszym uczestnikiem był dziewiętnastolatek, zaś najstarszy twórca był blisko 40. Najciekawszymi i zarazem najlepiej rokującymi projektami okazały się takie koncepty jak:

  • ABNetworking – serwis społecznościowy opierający się na fundamentalnie nowym modelu tworzenia treści i interakcji użytkowników.
  • MedicalPoland.com – nowoczesna, zintegrowana platforma e-commerce dla turystyki medycznej z elementami społecznościowymi.
  • Fast2go – wielokanałowy system komunikacji on-line na płaszczyźnie B2C / B2B, prosty w użyciu i łatwo skalowalny.
  • AlleHome.pl – portal klasy Web 3.0 dla społeczności posiadaczy i pośredników nieruchomości wraz z wielofunkcyjną platformą w postaci giełdy nieruchomości prezentowanych w formie multimedialnej on-line.
  • Tvila.com – platforma obsługująca multimedia na witrynach internetowych (w stylu youtube) pod własnym brandem danego klienta.

Po akceptacji projektu przez IncuBIT.pl zostaje podpisana umowa pomiędzy inkubatorem a pomysłodawcą, a następnie projekt wkracza w fazę preinkubacji, gdzie prowadzone są kolejne działania prowadzące bezpośrednio do realizacji założeń, utworzenia wraz z pomysłodawcami nowego podmiotu gospodarczego i wejścia na rynek. IncuBIT.pl „prowadzi” innowatorów od początku do końca – rozpoczynając na etapie konsultacji kształtu projektu, poprzez doradztwo i pomoc w implementacji strategii działań, na założeniu nowej firmy kończąc.

W czerwcu planowane jest zawiązanie współpracy z autorami pierwszych zwycięskich projektów, a rezultatów w postaci realizacji rzeczonych „wizji” możemy spodziewać się już końcem bieżącego roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu