Google Polska zajął pierwsze miejsce na liście Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce

Great Place to Work® Institute Polska ogłosił po raz pierwszy w Polsce Listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2009. Lista honoruje polskie przedsiębiorstwa stosujące praktyki i programy wyjątkowych miejsc pracy, które promują wartości wiarygodności, szacunku, sprawiedliwości, dumy i koleżeństwa wśród ich pracowników na najwyższym poziomie.

Specjalne Nagrody są uznaniem dla pierwszych dziesięciu firm w Polsce, które spełniły światowe standardy Wspaniałego Miejsca Pracy. Zawdzięczamy to niewątpliwie jakości przebadanych miejsc pracy. Założyliśmy, że w tym roku na Liście mogą znaleźć się organizacje, dla których wskaźnik zaufania (Trust Index©) wyniesie minimum 60%.  Tymczasem, na polskiej Liście zna firmy osiągające lub nawet przekraczające pułap 80%. Należy pamiętać, że nie tylko wartość wskaźnika zaufania decyduje o pozycji firmy na Liście – liczą się również dodatkowe wskaźniki, pochodzące z analizy opinii zatrudnionych pracowników oraz z audytu kultury organizacyjnej.

“Budujące jest zobaczyć jak w niewątpliwie trudnych czasach dla biznesu zwycięskie przedsiębiorstwa trzymają się swoich podstawowych wartości w zarządzaniu zasobami ludzkimi opartych na zaufaniu i współprac. Dzięki temu firmy te stają się jeszcze bardziej wydajne i nowatorskie. Są też lepiej przygotowane do ożywienia koniunktury gospodarczej.” mówi Paweł Bochniarz, Prezes Great Place to Work® Institute Polska. Dodaje: “Obecny kryzys jest pod wieloma względami egzaminem dla wielu przedsiębiorstw, gdzie menedżerowie muszą wykazać się odpowiedzialnym przywództwem i nie zaniedbywać zarządzania kapitałem ludzkim w trudnych warunkach gospodarczych”.. Jesteśmy dumni z uhonorowania po raz pierwszy w Polsce firm, które pokazują jak tworzyć wspaniałe miejsca pracy i biznes oparty na zaufaniu, dumie i koleżeństwie.”

Lista Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce została ogłoszona 26 maja 2009 podczas prestiżowej Gali w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych, a w dniu 27 maja 2009 opublikowana w dzienniku Rzeczpospolita.

Zwycięzcami Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2009 są:

Lista Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2009
1. Google Poland Sp. z o.o.
2. Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
3. Alior Bank S.A.
4. Sabre Polska Sp. z o.o.
5. Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
6. SKOK UBEZPIECZENIA
7. Hestia Kontakt Sp. z o.o.
8. GlaxoSmithKline Pharma Sp. z o.o.
9. Oriflame Poland Sp. z o.o.
10. Instytut Nafty i Gazu

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu