Ekosymulator – policz ile kosztuje środowisko Twoje drukowanie

Firma Lexmark, w ramach swojej proekologicznej polityki, oddaje do dyspozycji użytkowników indywidualnych nowatorskie narzędzie, które pomoże zmniejszyć negatywny wpływ drukowania na środowisko. Internetowy „Ekosymulator”, który znajduje się na stronie www.lexmark.pl, zbada zwyczaje użytkowników drukarek i pomoże sprawdzić na ile są one nieprzyjazne dla środowiska.

Analizy cyklu życia urządzeń drukujących, przeprowadzone przez firmę Lexmark (Lexmark Life-Cycle Analysis)1 wykazały, że większość gazów cieplarnianych emitowanych przez nie jest wywołana nadmiernym zużyciem papieru, a nie poborem energii, który stanowi zaledwie 10% całej emisji. Podobna relacja zachodzi w przypadku eksploatacji atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych (pomiędzy 55 a 68 procent).

Udostępniony dla użytkowników indywidualnych, Lexmark Ekosymulator (http://lexmark-emea.com/central/green_tools/ecosimulatorinkjet/PL/) pomoże zrozumieć, w jaki sposób procesy związane z drukiem oddziałują na zmiany klimatyczne, wyczerpywanie zasobów naturalnych, oraz zanieczyszczają środowisko. Po odpowiedzi na kilka prostych pytań dotyczących zwyczajów drukowania, klienci poprzez analizę symulatora będą mogli dowiedzieć się, jak zredukować ich negatywny wpływ na otoczenie – drukując mniej i oszczędzając.

Lexmark Ekosymulator obrazuje wpływ drukowania na środowisko podając dane wyrażone w oddziaływaniu na globalne ocieplenie, ubytek ozonu, jak również zużycie surowców nieodnawialnych w procesie drukowania. Poznanie tych wartości jest kluczowe dla dokładnego zrozumienia wpływu procesów druku na środowisko, a co za tym idzie – pomocy użytkownikom w jego zredukowaniu.

Narzędzie Lexmark – Ekosymulator zadaje użytkownikowi kilka prostych pytań, które mają na celu zbadanie jego nawyków w drukowaniu:

1. Czy używasz trybu druku jedno czy dwu-stronnego?
2. Czy korzystasz z opcji wydruku kilku stron na jednym arkuszu papieru?
3. Czy użytkujesz urządzenie przez trzy lata, czy rozciągasz ten okres do pięciu lat?
4. Czy drukujesz bezprzewodowo przy użyciu modułu Wi-Fi?
5. Czy używasz standardowych, czy wysokowydajnych naboi drukujących?

Po odpowiedzi na pytania Ekosymulator, bazując na pełnej analizie cyklu życia (LCA)2, oblicza wpływ nawyków drukowania danego użytkownika na środowisko, biorąc pod uwagę każdy etap życia produktu – od wyprodukowania, aż po koniec eksploatacji. Rezultaty przedstawione zostają w łącznym rocznym wpływie na środowisko za pośrednictwem trzech kluczowych dla środowiska czynników. Obrazują one korzyści, które płyną z nowych nawyków drukowania za pomocą łatwych do zrozumienia wskaźników.

Béatrice Marneffe, Dyrektor Działu Zrównoważonego Rozwoju, EMEA, Lexmark, wyjaśnia: „Zaproponowanie użytkownikom domowym Ekosymulator jest kolejnym krokiem firmy Lexmark w minimalizowaniu wpływu drukowania na środowisko naturalne. Narzędzie zostało skonstruowane w sposób pomagający klientom indywidualnym zrozumieć dokładnie, jak ich nawyki w drukowaniu wpływają na otoczenie.”

„Firma Lexmark jest świadoma swojej odpowiedzialności za środowisko naturalne. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na wprowadzenie szeregu działań mających na celu zmniejszenie wpływu drukowania na środowisko – włączając w to projektowanie produktów proekologicznych oraz programy recyklingu materiałów eksploatacyjnych,” dodała.

W celu zredukowania negatywnego wpływu na środowisko, klienci powinni:

1. Dzielić się urządzeniami drukującymi w miejscu zamieszkania za pomocą technologii druku bezprzewodowego.
2. Używać modułu druku dwustronnego, aby oszczędzać papier.
3. Wybierać urządzenia z dłuższym czasem gwarancji, w celu przedłużenia czasu użytkowania produktu.
4. Wybierać drukarki zaprojektowane z dbałością o ekologię.
5. Wyłączać urządzenia po ich użyciu, w celu zredukowania konsumpcji energii elektrycznej.
6. Używać narzędzi takich jak Lexmark Webtool, w celu drukowania stron internetowych
w sposób bardziej ekonomiczny.
7. Drukować w trybie szkicu w celu zredukowania ilości zużywanego tuszu.
8. Wybierać naboje Lexmark XL, które charakteryzują się zwiększoną efektywnością.
9. Zwracać wyeksploatowane urządzenia drukujące do wyselekcjonowanych punktów.
10. Korzystać z programów takich jak Program Zwrotu Zużytych Wkładów Lexmark.

„Poprzez udostępnienie Ekosymulatora klientom indywidualnym, firma Lexmark zrobiła kolejny krok, aby pomóc im drukować mniej i oszczędzać.” – powiedziała Béatrice Marneffe – „Użytkownicy muszą na wstępie zrozumieć, jaki wpływ wywierają na środowisko, by następnie zmienić swoje nawyki w drukowaniu.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu