ACS i Novell zawierają strategiczną umowę o współpracy

Firmy Affiliated Computer Services, Inc. (NYSE: ACS) i Novell, Inc. (Nasdaq: NOVL) poinformowały o zawarciu strategicznej umowy o współpracy, która pozwoli zwiększyć możliwości obu firm i zakres świadczonych przez nie usług. W ramach umowy Novell przekaże firmie ACS na zasadach outsourcingu część zadań wewnętrznych działów informatyki.

Zakres pięcioletniej umowy o wartości 135 mln USD obejmuje również świadczenie przez ACS usług konsultingowych, rozwoju aplikacji, bieżącej konserwacji oraz integracji z oprogramowaniem SAP. ACS będzie również współpracować z Novellem w celu usprawnienia swoich centrów danych i w ciągu pierwszych trzech lat obowiązywania umowy zakupi oprogramowanie Novella za kwotę co najmniej 30 milionów USD.

Strategiczna współpraca pozwoli obu firmom oferować klientom rozwiązania oparte na nowatorskim i wyróżniającym się zgodnością interoperacyjną oprogramowaniu Novella przy wykorzystaniu możliwości i doświadczenia firmy ACS w zakresie świadczenia usług informatycznych. Umowa przewiduje, że ACS i Novell inwestować będą we wspólne przedsięwzięcia w zakresie inżynierii, technologii, sprzedaży i marketingu. ACS wykorzysta produkty Novella do wzbogacenia swej platformy AMP (ACS Management Platform), obsługującej świadczenie przez nią usług outsourcingowych, o funkcje cloud computing oraz mechanizmy automatyki. W tym celu ACS zakupi szereg rozwiązań Novella, takich jak systemy operacyjne SUSE Linux Enterprise, narzędzia PlateSpin do zarządzania obciążeniami, a także oprogramowanie do zarządzania usługami biznesowymi (BSM, Business Service Management) oraz tożsamością i bezpieczeństwem.

W ramach umowy outsourcingowej ACS przejmie dział usług Provo w stanie Utah i około 156 pracowników Novell Information Services & Technology Group, w tym sekcje infrastruktury, rozwoju aplikacji oraz usług utrzymania w ruchu. Ponadto ACS świadczyć będzie dla Novella usługi konsultingowe i integracyjne w zakresie oprogramowania SAP. Pięcioletnia umowa pozwoli Novellowi istotnie ograniczyć wydatki na informatykę.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu