Przejdź do treści

ACCA w ofertach pracy

Pracodawcy coraz częściej wymagają, aby osoby aplikujące na wyższe stanowiska finansowe w firmach posiadały tytuł ACCA. Niemal w 37% analizowanych ogłoszeń zawierających wzmiankę o kwalifikacjach, był to jeden z wymogów stawiany kandydatom.

Ponad 40% analizowanych ogłoszeń dotyczyło pracy w Warszawie, a niemal połowa z nich pochodziła od firm z branży „Przemysł/Produkcja” – to wnioski płynące z badania „ACCA w ofertach pracy” przeprowadzonego przez firmę szkoleniową Ernst & Young Academy of Business.

Jak wynika z analizy niemal 280 ogłoszeń o pracę zamieszczonych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na 4 najpopularniejszych portalach rekrutacyjnych w Polsce, niemal 37% ofert zawierało wymóg posiadania kwalifikacji ACCA jako oczekiwany przez pracodawcę. W Polsce tytuł ACCA posiada aktualnie około 1000 osób. Co ciekawe, tylko dwóch pracodawców zamieściło w opublikowanym ogłoszeniu informację, że w przypadku podjęcia zatrudnienia, pokryje koszty związane ze zdobyciem kwalifikacji. Pozostałe 63% ofert wspominało o kwalifikacjach ACCA jako dodatkowym atucie kandydata.

ACCA, to jedne z najlepiej rozpoznawalnych międzynarodowych kwalifikacji zawodowych. Także w Polsce stają się coraz powszechniejsze. Pracodawcy doceniają kandydatów posiadających kwalifikacje lub będących w trakcie ich zdobywania, a pracownicy dostrzegają korzyści wypływające z uzyskania tego tytułu. Coraz więcej firm stawia wyższe wymagania kandydatom do pracy i oczekuje od nich posiadania specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji. Do niedawna to pracownik był „kuszony” przez przyszłego pracodawcę „wachlarzem” oferowanych możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Teraz oczekuje się, że kandydat sam będzie inwestował w siebie i ciągle zdobywał nowe umiejętności i niezbędną wiedzę. Od kilku miesięcy obserwujemy wzrost zainteresowania oferowanymi przez nas szkoleniami ze strony osób prywatnych, które decydują się na podjęcie kształcenia na własny koszt. Tę sytuację potwierdzają wyniki przeprowadzonej przez nas analizy, z której wynika, iż pracodawcy coraz częściej stawiają wymóg posiadania międzynarodowych kwalifikacji zawodowych już na etapie rekrutacji – mówi Magda Oleksiuk, menedżer ds. rozwoju w Ernst & Young Academy of Business.

W analizowanym okresie najwięcej ofert dotyczyło pracy w Warszawie. Oferty pracodawców ze stolicy stanowiły ponad 40% wszystkich ogłoszeń. Na kolejnych miejscach uplasował się Kraków, z ponad 20% udziałem w ogólnej liczbie ogłoszeń oraz oferty dotyczące pracy w poszczególnych województwach (bez wskazania nazwy konkretnego miasta) – niemal 16%.

W ofertach z Warszawy i Krakowa tytuł ACCA był również najczęściej wymieniany jako wymaganie stawiane kandydatom. Pracodawcy z Częstochowy, Opola, Śląska oraz z zagranicy nie zamieścili żadnej oferty pracy, w której posiadanie kwalifikacji ACCA było konieczne.

Niemal 50% opublikowanych w analizowanym okresie ofert pracy zawierających wzmiankę o kwalifikacji ACCA dotyczyło pracy w branży Przemysł/Produkcja. Na kolejnej pozycji, z 44% udziałem, w ogólnej liczbie ogłoszeń znalazły się Finanse/Bankowość/Doradztwo/Ubezpieczenia. W zestawieniu znalazły się jeszcze dwie branże – IT (4%) oraz Budownictwo/Nieruchomości (3%).

Analizowane oferty najczęściej kierowane były do dyrektorów finansowych, audytorów, analityków, kontrolerów oraz głównych księgowych. Pracodawcy poszukiwali również kandydatów na bardzo specjalistyczne stanowiska. Wśród najciekawszych znalazły się: Team Manager Reporting, Team Leader, Invoice Assurance Analyst, Factory Financial Manager, czy Derivative Instruments Accounting Professional.