Rozwiązania ekologiczne sprzyjają oszczędnym

Firma Cisco zaprezentowała wyniki niereprezentatywnego badania prezentującego podejście działów IT polskich firm do działań proekologicznych1. Wyniki ankiety sugerują, iż głównym motorem działań proekologicznych jest chęć zminimalizowania kosztów energii zużywanej przez infrastrukturę informatyczną wykorzystywaną przez firmy.

Prawie 45 % ankietowanych firm analizuje łączne koszty użytkowania sprzętu elektronicznego. Dodatkowo w ponad połowie ankietowanych przedsiębiorstw (58%) jest przeprowadzany monitoring zużycia energii elektrycznej. Pod tym kątem monitorowane są przede wszystkim biura (47%) oraz centra przetwarzania danych (38%). W większości przypadków biura monitorowane są w sposób całościowy, jedynie 11% firm korzysta z możliwości monitorowania zużycia energii elektrycznej przez konkretne działy a nawet przez poszczególnych pracowników.

Blisko 40% respondentów stwierdziło, że to właśnie budynki biurowe wywierają największy wpływ na środowisko, na drugim miejscu plasują się centra przetwarzania danych (23 %), a na trzecim podróże służbowe (20%). Jednak ponad 60% ankietowanych wskazuje właśnie centra przetwarzania danych jako obszar infrastruktury pozwalający na uzyskanie największych oszczędności związanych z zużyciem energii elektrycznej.

„Innowacyjne technologie sieciowe umożliwiają stałe mierzenie i ograniczanie zużycia energii przez urządzenia IP (telefony, laptopy i punkty dostępowe), dzięki czemu ograniczają emisję dwutlenku węgla. Ponadto dzisiejsze aplikacje są w stanie zarządzać zużyciem energii w systemach oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji w budynkach, a także przez windy. Jeśli dziś mówimy o optymalizowaniu infrastruktur informatycznych chodzi nam nie tylko o wymianę sprzętu na bardziej efektywny i wydajny, ale na taki, który jest ukierunkowany na ochronę środowiska. Przeprowadzony sondaż pokazuje, że podejmowanie działań ekologicznych idzie w parze z oszczędnościami, a tym samym z mierzalnymi zyskami dla przedsiębiorstw” – powiedział Paweł Malak, dyrektor generalny firmy Cisco w Polsce.

Spośród firm, które martwią się zużyciem energii w centrach przetwarzania danych,  jedna czwarta rozważa wprowadzenie systemów do inteligentnego sterowania infrastrukturą IT pod kątem zużycia energii elektrycznej, a kolejne 32% planuje przyjrzenie się temu problemowi w ciągu roku. Jednak aż 44% spośród ankietowanych firm nie podejmuje w tym kierunku żadnych kroków.

Firmy, które postrzegają koszty energii jako problem również nieco częściej zatrudniają osobę odpowiedzialną za realizowanie strategii ekologicznej. (38% w stosunku do 23%) i wprowadzają rozwiązania ograniczające wpływ na środowisko (48 vs. 28%).

Działanie takie obejmują przede wszystkim rozwiązanie technologiczne umożliwiające pracę na odległość takie jak telepraca, telekonferencje, wideokonferencje (69%), oraz wdrażanie inteligentnych rozwiązań sterowania infrastrukturą IT (wskazane 41%). Prawie we wszystkich firmach (91%) funkcjonuje system wyłączania komputerów stacjonarnych po godzinach pracy.

Wyniki ankiety wskazują, że firmy przywiązują bardzo dużą uwagę do kosztów utrzymania infrastruktury i oszczędzając koszty jednocześnie chronią środowisko. Dzięki oszczędności chronimy środowisko.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu