Liberty Group wypłaca rekordową dywidendę i planuje skup akcji własnych

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Liberty Group S.A. podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 650 tys. zł (0,13 zł na jedną akcję) z zysku wypracowanego w 2008 roku ( zysk netto 737 tys. zł). Dzień dywidendy został ustalony na 15 czerwca br., zaś wypłata została przewidziana na 1 lipca br. WZA Spółki udzieliło również zarządowi spółki zgody na skup akcji własnych.

Rekordowa dywidenda na rynku NewConnect

Liberty Group jest jedyną spółką notowaną na NewConnect, która zadeklarowała, że wypłaci dywidendę z zysku za 2008 r. W styczniu do inwestorów trafiło 300 tys. zł tytułem zaliczki na dywidendę. WZA spółki uchwaliło w dniu 27.05.2209 r. , że kolejne 350 tys. zł trafi do inwestorów już 1 lipca br. Oznacza to, że Liberty Group wypłaci w sumie 650 tys. zł dywidendy (0,13 zł na jedną akcję).

-„Rok  2008 był bardzo dobrym okresem dla Liberty Group, co pozwala wypłacić inwestorom rekordową w porównaniu do ceny akcji spółki dywidendę”- mówi Daniel Gąsiorowski, prezes Spółki. – „Kolejne lata mogą stać pod znakiem konsolidacji rynku PR w Polsce, stąd kolejna decyzja WZA upoważniająca zarząd do skupu akcji własnych spółki” – dodaje prezes.

Skup akcji własnych z myślą o przejęciach

WZA upoważniło zarząd Liberty Group do rozpoczęcia skupu akcji własnych. Spółka może skupić maksymalnie 10 proc. kapitału akcyjnego, czyli 500 tys. walorów po cenie nie przekraczającej 2 zł za jedną akcję. Cena maksymalna to w przybliżeniu dziesięciokrotność wskaźnika EBITDA za 2008 r. Skupione z rynku akcje będą mogły posłużyć spółce do sfinansowania przejęcia podmiotu z branży, co jest zapisane w strategii firmy.

– „W ocenie zarządu Liberty Group obecna wycena rynkowa firmy jest dużo niższa niż wynikałoby to z jej wyników finansowych i wskaźników” – mówi prezes Gąsiorowski.

Najlepszy rok w historii pomimo kryzysu

Rok 2008 był najlepszym w historii okresem Liberty Group S.A.. Spółka osiągnęła 4,06 mln zł przychodów (+53 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) i wypracowała zysk netto w wysokości 737 tys. zł ( wzrost o 13 proc. w porównaniu z 2007 r.). Ten spektakularny wzrost miał miejsce w okresie narastającej w drugiej połowie roku recesji, która dotknęła rynki finansowe, czego efektem było ograniczenie wydatków firm na działania PR odczuwalne w całej branży. Marża netto jaką udało się wypracować Liberty Group S.A. wyniosła aż 18,2 proc., co jest najlepszym wynikiem w branży.

Konsekwentna realizacja strategii

W 2009 roku Zarząd spółki zamierza kontynuować zwiększanie wskaźnika Incomee Fee do poziomu 40 % oraz utrzymanie marży na poziomie 15-20%. By osiągnąć takie wyniki, strategia Liberty Group S.A. zakłada pozyskanie nowych klientów z branży mniej wrażliwych na skutki kryzysu oraz dalszą dywersyfikację źródeł przychodów. W ostatnim okresie Spółka nawiązała współpracę min. ze spółką giełdową Cash Flow SA oraz domem mediowym ZenithOptimedia.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu