Lepsza odpowiedź immunologiczna szczepionki Cervarix

Skuteczniejsza ochrona przeciwko wirusom wywołującym raka szyjki macicy. Nowe wyniki badań klinicznych potwierdzają przewagę szczepionki GSK  pod względem uzyskanej odpowiedzi immunologicznej w porównaniu z drugą dostępną na rynku szczepionką przeciwko wirusowi HPV, którego onkogenne typy mogą wywoływać raka szyjki macicy.

25. Międzynarodowa Konferencja na temat Wirusów Brodawczaka Ludzkiego (HPV)

Przedstawione wyniki pierwszego badania porównawczego, przeprowadzonego na dużą skalę, dwóch dopuszczonych do obrotu szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który wywołuje raka szyjki macicy, wykazują, że po zastosowaniu szczepionki firmy GSK – Cervarix®, uzyskiwana jest zdecydowanie silniejsza odpowiedź immunologiczna niż po zastosowaniu szczepionki firmy MSD – Silgard®,1 co ma wpływ na długotrwałość ochrony kobiet przed zakażeniem wirusem HPV oraz późniejszym rozwojem raka szyjki macicy.2-7

We wszystkich badanych grupach wiekowych (kobiety w wieku 18-26, 27-35, 36-45 lat życia) poziom przeciwciał neutralizujących po zastosowaniu szczepionki firmy GSK był dwa razy większy w przypadku wirusa HPV typu 16 i ponad sześć razy większy w przypadku wirusa HPV typu 18 (p<0,0001)1 niż po podaniu preparatu firmy MSD.1 Dodatkowo liczba kobiet, u których wykryto przeciwciała neutralizujące bezpośrednio w obrębie szyjki macicy, była większa w grupie, która otrzymała szczepionkę firmy GSK.1 Szczepionka ta indukuje prawie trzy (2,7) razy więcej limfocytów B pamięci specyficznych dla typów HPV 16 i 18 niż szczepionka firmy MSD.1

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu