IBM i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisały list intencyjny w sprawie wspólnych badań obszarze nanotechnologii, biotechnologii i inteligentnych systemów informacyjnych

W siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego IBM i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisały wczoraj list intencyjny, w którym zobowiązują się do współpracy w zakresie badań naukowych, wymiany wiedzy i rozwoju technologii. Gospodarzem spotkania była minister Barbara Kudrycka.

Współpraca między IBM i WCB EIT+ obejmować będzie projekty z obszaru nano- i biotechnologii oraz rozwoju i zastosowania inteligentnych technologii, których założeniem jest przyniesienie wymiernych długookresowych korzyści biznesowych.

Naukowcy z IBM Research będą dodatkowo wspierać WCB EIT+ poprzez realizację szkoleń i konsultacji dla kadry badawczej, w tym związanych z zarządzaniem projektami badawczymi, infrastrukturą badawczą i pracami badawczo-rozwojowymi.

„Od samego początku wspieranie współpracy sektora gospodarczego i naukowego było priorytetem tego rządu. Mamy pełną świadomość, że to niezbędny element dokonania skoku cywilizacyjnego. Bardzo liczymy na prawdziwy efekt synergii wynikający  ze współdziałania w tych obszarach z korzyścią dla polskiej nauki i rozwoju naszej gospodarki” – powiedziała prof. Barbara Kudrycka.

„Zidentyfikowaliśmy kilka potencjalnych obszarów, które mogą być przedmiotem wspólnych badań z IBM i w których IBM ma bogate globalne doświadczenie, w tym zarządzanie zasobami wody, zmniejszanie zużycia energii w procesach technologicznych i sterowanie systemami transportu” – mówi prof. Mirosław Miller, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

„IBM współpracuje z rządami i innymi firmami na całym świecie, wspólnie rozwijając inteligentne systemy informacyjne i technologie, które wspierają rozwój ekonomiczny  i przynoszą długookresowe społeczne korzyści” – stwierdza Kenneth Keating, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, IBM Research. – „Polska ma bogaty dorobek i doświadczenie  w zakresie nauki i technologii. W wyniku podpisanego dziś porozumienia zamierzamy współpracować z wiodącymi polskimi naukowcami i ekspertami technologicznymi  oraz tworzyć nowe rozwiązania, które są priorytetowe również dla polskiego rządu” – dodaje.

Intencją IBM i WCB EIT+ jest także zaproszenie do współpracy dodatkowych partnerów. Obecnie prowadzone są rozmowy z przedstawicielami środowiska akademickiego  oraz innowacyjnych, przedsiębiorstw działających na rynku polskim.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu