Compensa siódmą firmą sprzedającą ubezpieczenia na Inseco.pl

Oferta porównywarki powiększyła się o kolejne pakiety ubezpieczeń turystycznych i obejmuje już 14 wariantów.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, we współpracy z Inseco.pl, proponuje dwa warianty ubezpieczenia turystycznego Compensa Voyage – standardowy i luksusowy. Są to produkty skierowane do przezornych osób wyjeżdżających do państw europejskich i basenu Morza Śródziemnego, w szczególności planujących:

  • wyjazd wypoczynkowy, zarówno indywidualny jak i zorganizowany,
  • rekreacyjne uprawianie sportów, np. zespołowych, wodnych i zimowych,
  • wyjazd zarobkowy, związany podjęciem pracy zagranicą, np. kelnerstwo lub sprzątanie,
  • wyjazd służbowy, czyli zagraniczną delegację.

Wyróżnikami produktu Compesna Voyage są wysokie sumy ubezpieczenia oraz szeroki zakres ochrony. W wariancie luksusowym limit kosztów leczenia wynosi aż 350 tysięcy złotych i jest o 150 tysięcy wyższy niż w wariancie standardowym. Teraz każdy Internauta, pod warunkiem zakupu polisy, może liczyć na uzyskanie pomocy w wielu losowych sytuacjach, mogących przytrafić podczas pobytu zagranicą, np.:

  • nagłego zachorowania,
  • nieszczęśliwego wypadku,
  • zagubienia się w nieznanym terenie,
  • utraty dokumentów lub bagażu,
  • niemożności samodzielnego prowadzeniu pojazdu (kierowca zastępczy),
  • konieczności pilnego powrotu do kraju.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu