Comarch Services SA – spółka córka Comarch – podpisała umowę na kolokację i zarządzanie infrastrukturą Meritum Bank ICB SA

Comarch Services SA zawarł z Meritum Bank ICB SA umowę na kolokację infrastruktury sprzętowej dedykowanej dla nowych systemów centralnych banku w ośrodkach Data Center. W ramach kontraktu Comarch Services będzie administrował systemami operacyjnymi i wykona inne usługi sieciowe.

Eksperci Comarch Services SA uczestniczą w realizacji projektu, który obejmuje budowę oraz migrację środowiska produkcyjnego Meritum Banku. Ponadto Comarch odpowiada za obsługę i monitoring platformy sprzętowej oraz łączy telekomunikacyjnych. Administruje też kolokowanym sprzętem  oraz bierze czynny udział w realizacji zadań związanych z wykonywaniem backupu.

– Współpraca z Comarch umożliwia nam skoncentrowanie się na realizacji zadań kluczowych z punktu widzenia podstawowej działalności banku. Uwolnione dzięki zleceniu obsługi infrastruktury Comarch Services zasoby możemy lepiej alokować wewnątrz banku. Ma to szczególne znaczenie w czasie intensywnych prac związanych z wdrożeniem nowego systemu centralnego – mówi Tomasz Wolański, Dyrektor Departamentu Usług Informatycznych Meritum Banku.

– Jestem przekonany, że Meritum Bank podjął dobrą decyzję, wybierając grupę kapitałową Comarch oraz jej ośrodki Data Center do realizacji tak odpowiedzialnej funkcji utrzymania kluczowej infrastruktury banku. Kompetencja oraz ogromne doświadczenie w tym zakresie pozwoli zarówno nam, jak i bankowi Meritum utrzymać bardzo stabilne i niezawodne środowisko infrastrukturalne, które będzie wspierało osiągnięcie założeń biznesowych – mówi Marcin Warwas, Wiceprezes Comarch odpowiedzialny za sektor Usługi.

Meritum Bank ICB SA jest bankiem oferującym produkty finansowe dla małych i średnich firm oraz klientów detalicznych. Głównym udziałowcem Meritum Banku jest fundusz inwestycyjny Innova/4 L.P., którym zarządza Innova Capital. Bankiem kieruje Wiceprezes Joanna Krzyżanowska, a Pionem Informatyki zarządza Grażyna Musiatowicz-Podbiał.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu