15 lat Trójstronnej Komisji

W skład powołanej w 1994 roku Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych weszli wówczas przedstawiciele rządu, central związkowych oraz Konfederacja Pracodawców Polskich, jako jedyny reprezentant pracodawców. KPP jest zatem członkiem Komisji od początku jej istnienia. – Dialog społeczny to fenomen XX wieku. Jest potrzebny zamiast wzajemnych konfliktów i może być zakończony powodzeniem jedynie w społeczeństwie obywatelskim.

Przyszłość, to dialog autonomiczny, zapewniający społeczny konsensus, który władza powinna respektować – powiedział prezydent KPP Andrzej Malinowski podczas Międzynarodowej Konferencji z okazji  15-lecia Komisji, która odbyła się dziś (27.05.) w Warszawie. Wzięli w niej udział także m.in.: premier Donald Tusk, wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak i dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Organizacji Pracy Kari Tapiola. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W Pakcie o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcania, jego sygnatariusze sformułowali wolę powołania Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych. Miała ona stanowić płaszczyznę wypracowywania wspólnego stanowiska co do kierunków polityki społeczno – gospodarczej państwa. Pakt zawierał, uzgodnione między partnerami społecznymi, założenia ustaw dotyczących procesu i instrumentów prywatyzacji, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz kwestii socjalnych. Postanowienia w nim zawarte umożliwiły powołanie rok później Trójstronnej Komisji.

Ważne z punktu widzenia rozwoju dialogu społecznego było spotkanie partnerów społecznych, uczestniczących w pracach Trójstronnej Komisji, które odbyło się 30 marca 2005 r. z inicjatywy KPP. Była to bowiem pierwsza udana próba prowadzenia dialogu autonomicznego pracodawców z pracobiorcami. Poruszony został wówczas szereg istotnych spraw społeczno-gospodarczych, a przebieg dyskusji wskazywał, że zarówno związki zawodowe, jak i pracodawcy potrafią prowadzić dojrzałą i pełną poczucia odpowiedzialności za państwo dyskusję, zwłaszcza w obszarach, od których zależy zapewnienie spokoju społecznego i tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu