Spółki Leasingowe BZ WBK otrzymały pożyczki z EBOiR

Umowy dotyczące finansowania w kwocie 50 mln euro zostały podpisane 25 maja br. Pozyskane środki Spółki Leasingowe BZ WBK przeznaczą głównie na finansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw działających poza największymi polskimi miastami.

Każda ze Spółek (BZ WBK Leasing oraz BZ WBK Finanse & Leasing) otrzymała kwotę 25 mln euro. Zgodnie z ustaleniami fundusze powinny być dostępne do wykorzystania dla przedsiębiorców już w czerwcu. Firmy z sektora MŚP wypracowują 50% krajowego PKB i zatrudniają ok. 70% ogółu pracowników przedsiębiorstw. Uważamy, że z tego względu szczególnie istotne jest, aby w obecnych warunkach właśnie one miały jak najszerszy dostęp do środków na inwestycje. W tym zakresie rola leasingu jest nie do przecenienia – mówi Mariusz Włodarczyk, członek zarządu BZ WBK Leasing.

Przedstawiciele Spółek Leasingowych BZ WBK są przekonani, że wzorem lat poprzednich otrzymane pieniądze zostaną wykorzystane skutecznie. Choć cała branża skurczyła się w 2008 r. o 37%, nasz wynik – spadek o 13.5% – jest stosunkowo nieduży. Jest to zasługa m.in. jakości obsługi oraz umiejętności efektywnego zarządzania ryzykiem, którą pozytywnie ocenia także EBOiR – dodaje Mariusz Włodarczyk.

Są to kolejne pożyczki, które Spółki Leasingowe BZ WBK otrzymały z EBOiR w ciągu trwającej od 2003 r. współpracy. Zostały one udzielone na 5 lat, tak aby okres finansowania był dopasowany do czasu trwania umów leasingu. Jak podkreśla Robert Pomocki, Kierownik Biura Finansów, finansowanie z Międzynarodowych Instytucji Finansowych ma znaczenie w długoterminowym zarządzaniu płynnością i pozwala różnicować źródła finansowania, co jest szczególnie ważne w okresie utrudnionego dostępu do pieniądza na rynku międzybankowym.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu