Raport Forrester Research: Deloitte liderem doradztwa w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem

Według najnowszego, prestiżowego raportu The Forrester WaveTM: Information Security And IT Risk Consulting, Deloitte stoi na czele firm doradczych, świadczących usługi obejmujące bezpieczeństwo informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

Na podstawie informacji opartych o zestaw 72 kryteriów podzielonych na kategorie: strategia, bieżącej oferty i obecności na rynku firma Forrester Research dokonała oceny czternastu czołowych firm świadczących usługi doradcze obejmujące bezpieczeństwo informacji oraz zarządzanie ryzykiem. We wszystkich analizowanych kategoriach firma doradcza Deloitte została uznana za najlepszą.„Uznanie wyrażone w ten sposób przez niezależne, zewnętrzne podmioty jest dla nas źródłem szczególnej satysfakcji. Jest rzeczywistym odzwierciedleniem oceny naszej pracy przez klientów i przez rynek” – powiedziała Ewa Rzeczkowska, rzecznik prasowy Deloitte.

Firma Deloitte po raz pierwszy zdobyła pozycję lidera w kategorii doradztwa dotyczącego bezpieczeństwa informacji. W styczniu 2009 zajęła pierwsze miejsce jako doradca w zakresie ryzyka informatycznego. W ocenie Forrester Research, oferta Deloitte obejmuje najlepsze elementy z obu dziedzin, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania ryzykiem. Swoją doskonałą pozycję w raporcie zawdzięcza nie tylko doskonałej znajomości branży, ale również zdolności integracji problematyki ryzyka informatycznego z głęboką wiedzą techniczną w toku realizacji zleceń.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu