Epicor stawia na komunikację Web 2.0

Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), wiodący dostawca zintegrowanych aplikacji dla średnich przedsiębiorstw dostrzegając zasięg i siłę oddziaływania Internetu, rozumiejąc nowe trendy w pozyskiwaniu informacji i zauważając potrzebę dotarcia do kolejnych grup odbiorców, komunikuje się z otoczeniem za pomocą mediów społecznościowych (social media). W ramach komunikacji Web 2.0 firma wykorzystuje takie narzędzia jak blogi, grupy społecznościowe, a także korzysta z możliwości platformy społecznościowej PitchEngine, która upowszechnia szeroko w Internecie nowy rodzaj notek prasowych dostosowany ściśle do potrzeb odbiorcy internetowego (social media press releases).

W ramach komunikacji Web 2.0 eksperci z firmy Epicor prowadzą służące wymianie myśli blogi „Connected Enterprise” i „Connected Retailer”, gdzie poruszają zarówno tematy związane z systemami do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, jak i  zagadnienia dotyczące m.in. przyszłości sektora Nowych Technologii. Treść blogów dostępna jest na stronach: www.epicor.typepad.com, www.epicor.typepad.com/retail. Nawiązać kontakt z ekspertami, pracownikami i klientami firmy Epicor można bez trudu na takich portalach społecznościowych jak m.in. Facebook, Twister i Linkedin. Ponadto Epicor używa narzędzia PitchEngine, dzięki któremu możliwe jest udostępnianie szeroko w Internecie notek prasowych stworzonych w nowym formacie dopasowanym do potrzeb odbiorcy Internetowego (social media press releases). Takie komunikaty stanowią uzupełnienie tradycyjnych materiałów prasowych, są zwykle krótsze, niż tradycyjne informacje prasowe – pozostając wartościowymi merytorycznie, są jednocześnie atrakcyjne wizualnie, zawierają m.in. materiały multimedialne czy odnośniki do potrzebnych informacji umieszczonych na stronach www.

„Nie od dziś wiadomo, że Internet jest medium opiniotwórczym, umożliwia efektywne dotarcie do odbiorców informacji, a ukierunkowani na rozwój, nowocześni przedsiębiorcy korzystają z niego jako narzędzia szybszego i wygodniejszego w użyciu niż tradycyjna prasa. Dynamiczny rozwój sieci, zmiana sposobu pozyskiwania informacji, wzrost znaczenia blogosfery (społeczności, jaką tworzą autorzy i czytelnicy blogów) spowodowały, że działania komunikacyjne Web 2.0 stały się koniecznością. Każda innowacyjna firma prędzej czy później otworzy się na nowe trendy. Należy jednak pamiętać, że wartościowa i atrakcyjna treść doceniania jest przez odbiorców niezależnie od wykorzystywanego medium i takie treści mamy nadzieję nieść użytkownikom Internetu” – powiedział Marcin Sokołowski, Senior Marketing Manager CEE w Epicor Software Poland.

Więcej informacji na stronach:

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu