Alior Bank wyróżniony tytułem „Najlepszego Miejsca Pracy 2009”

Alior Bank znalazł się w pierwszej trójce firm wyróżnionych w polskiej edycji „Rankingu Najlepszych Miejsc Pracy”, prezentującego przedsiębiorstwa cieszące się największym zaufaniem wśród pracowników.

26 maja 2009 roku odbyła się Gala „Najlepszych Miejsc Pracy Polska, 2009” zorganizowana przez Great Place to Work Institute, na której zaprezentowano wyniki pierwszej polskiej edycji „Rankingu Najlepszych Miejsc Pracy”. Ranking oparty jest na dwuetapowym procesie pozyskiwania informacji o przedsiębiorstwach oraz wykorzystuje ponad 20-letnie doświadczenie metodologiczne GPTW Institute.

W rankingu umieszczane są firmy, które uzyskały najwyższe noty w oparciu o dane uzyskane w badaniu Trust Index ® (ankieta pracownicza) oraz Culture Audit ® (audyt zewnętrzny). Najważniejszymi kryteriami oceny są zaufanie oraz szacunek jakimi pracownicy darzą swojego pracodawcę.

„To dla nas bardzo znaczące wyróżnienie. Trzecie miejsce w rankingu jest efektem zaufania jakim Alior Bank cieszy się wśród swoich pracowników” – powiedział Zbigniew Płuciennik, Dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem w Alior Banku, reprezentujący Bank na gali ogłoszenia wyników rankingu. „To kolejne osiągnięcie, które potwierdza, że nasze starania na rzecz jakości pracy w Alior Banku są doceniane nie tylko przez klientów ale i pracowników. Wyróżnienie jest tym bardziej znaczące, że byliśmy jedynym bankiem w gronie laureatów”. – dodaje.

Alior Bank jest bankiem uniwersalnym, obsługującym wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów biznesowych: detalicznego i korporacyjnego. Bank rozpoczął działalność operacyjną 17 listopada 2008 roku. Pracownicy 119 oddziałów i ośmiu centrów biznesowych obsługują ponad 115 000 klientów, w tym 12 000 klientów biznesowych. Alior Bank zatrudnia obecnie prawie 1800 osób, z czego ponad 60% stanowią kobiety. Do końca 2009 roku planowane jest zatrudnienie dalszych 500 osób.

Pracownicy Alior Banku, oprócz takich świadczeń jak opieka medyczna, ubezpieczenia grupowe, mogą uczestniczyć w rozbudowanym programie szkoleń oraz brać udział w projekcie „Mentoringu Menedżerskiego”. Tylko w 2008 roku pracownicy banku uczestniczyli średnio w 120 godzinach szkoleń. Pracownikom zainteresowanym podnoszeniem kwalifikacji i zdobywaniem wiedzy Alior Bank finansuje kształcenie na kierunkach podyplomowych, a także studia MBA.

Bank oferuje swoim pracownikom możliwość uczestniczenia w wielu specjalnie przygotowanych dla nich inicjatywach, takich jak „Klub Innowacji” „Fabryka Wiedzy” czy „Alior Club”. Osoby biorące udział w tych programach mają możliwość rozwoju swoich prywatnych zainteresowań, wymiany wiedzy i informacji oraz działania na rzecz społeczności lokalnych.

Alior Bank jest zdobywcą certyfikatu „Inwestor w Kapitał Ludzki”. Ponadto bank znalazł się w gronie instytucji wyróżnionych tytułem „Solidny Pracodawca 2008”. Nagrody te nadawane są przedsiębiorstwom, które wzorowo realizują swoje zobowiązania wobec pracowników, tworzą warunki rozwoju dla zatrudnionych oraz spełniają najwyższe standardy w zakresie polityki personalnej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu