Za chwilę Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego w Międzyzdrojach

Od 3 do 5 czerwca 2009r. trwać będzie dziewiąta edycja największej w Europie konferencji poświęconej podpisowi elektronicznemu EFPE 2009 – pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki. W tym roku obecność potwierdzili uczestnicy z 15 krajów Europy i Azji, w tym reprezentanci komisji europejskiej, centrów certyfikacji, polskich ministerstw: Gospodarki, Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowego Banku Polskiego.

Tematem przewodnim konferencji jest „Rola podpisu elektronicznego w społeczeństwie informacyjnym – slogan czy realna potrzeba”. W bogatym programie konferencji szczególną pozycję zajmą prowadzone przez reprezentantów administracji i biznesu dyskusje dwóch okrągłych stołów na niezwykle aktualne tematy: „Projekt ustawy o podpisach elektronicznych w Polsce, – do czego naprawdę zmierzamy, czy upowszechnimy podpis elektroniczny, czy stanie się odwrotnie?” oraz „Podpis elektroniczny w Europie i na świecie – transgraniczna wymiana informacji. Skutki nowej dyrektywy usługowej EU”.

Więcej: www.efpe.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu