Saudyjskie ministerstwo uruchamia szybkie e-usługi z użyciem rozwiązań firmy Juniper Networks

Firma Juniper Networks Inc. (NASDAQ: JNPR), lider na rynku wysokowydajnych sieci ogłosiła, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej (MSZ) buduje infrastrukturę wysokowydajnej sieci, opartą na kompleksowym interoperacyjnym rozwiązaniu firmy Juniper Networks, mającej połączyć ze sobą wszystkie ambasady saudyjskie na świecie.  

Nowa infrastruktura obejmuje sieć szkieletową centrum przetwarzania danych w ministerstwie budowaną z wykorzystaniem rozwiązań rutujących, komutacyjnych i zabezpieczających firmy Juniper. Sieć MSZ połączy centralę w Rijadzie z oddziałami terenowymi w Jeddahu i Dammamie oraz ambasadami na całym świecie zapewniając szybkie i bezpieczne usługi sieciowe dla celów wizowych i pomocy konsularnej oraz podstawowe wewnętrzne systemy komputerowe MZS do spraw finansów i kadrowych.

„Wraz ze wzrostem ilości podróży do i z Arabii Saudyjskiej, zakres i ilość naszych usług świadczonych poprzez sieć wzrosła wykładniczo” – powiedział Ghassan Kutobi, Dyrektor Pionu Informatyki i Łączności w MSZ. „Nasza nowa wysokowydajna sieć zapewni bezpieczne i sprawne środowisko pozwalające na szybsze i tańsze świadczenie usług drogą elektroniczną. Firmę Juniper Networks wybraliśmy z bardzo konkretnych powodów: sprawdzonej niezawodności i wydajności jej rozwiązań technicznych; nowatorskich rozwiązań przełączników ethernetowych serii EX wykorzystujących zalety oprogramowania JUNOS® – systemu operacyjnego o jednej wersji kodu źródłowego; a także zdolności firmy do zapewniania doradztwa i wykonawstwa w skali globalnej, jak i w poszczególnych krajach”.

„Rozwój usług elektronicznych na Środkowym Wschodzie stwarza duże zapotrzebowanie na wysokowydajną infrastrukturę sieciową zapewniającą szybkość, niezawodność i bezpieczeństwo załatwiania spraw drogą elektroniczną” – powiedział Gert-Jan Schenk, wiceprezes Juniper Networks ds. operacyjnych na region EMEA. „Współpraca z saudyjskim MSZ przy budowie dynamicznej bezpiecznej sieci obejmującej Królestwo i rozciągającej się do jego placówek dyplomatycznych na całym świecie pokazuje, jak rozwiązania techniczne firmy Juniper mogą przyśpieszyć i chronić aplikacje wewnętrzne i zewnętrzne w sposób kompleksowy i ekonomiczny”.

MSZ zintegruje ze sobą urządzenia Junipera do przyśpieszania działania aplikacji, kierowania ruchem sieciowym, komutacji i zabezpieczania sieci tworząc optymalną wysokowydajną i bezpieczną infrastrukturę sieciową. Wielousługowe rutery brzegowe serii M firmy Juniper Networks zapewnią sieci o wysokich parametrach zaawansowane możliwości rutingu i niezawodność na poziomie sieci operatorskich, przełączniki serii EX stworzą profesjonalną infrastrukturę sieci MSZ, zaś rutery usługowe serii J firmy Ju8niper Networks zapewnią wysokowydajne połączenia z oddziałami w terenie. Platformy Przyśpieszania Działania Aplikacji WXC zapewniają szybkie i powtarzalne działanie aplikacji w sieci rozległej (WAN), co pomoże zapewnić bezpieczny dostęp do newralgicznych aplikacji w centrali z placówek.

Do zabezpieczenia infrastruktury sieci MSZ wykorzysta Adaptacyjne Rozwiązanie do Zwalczania Zagrożeń firmy Juniper Networks, w skład którego wchodzą urządzenia SSL VPN serii Secure Access (SA), bezpieczne bramy usługowe serii SSG, platformy wykrywania i eliminowania zagrożeń IDP, oraz ujednolicony system kontroli dostępu (UAC) firmy Juniper Networks złożony z urządzeń ujednoliconej kontroli dostępu serii IC współpracujących z przełącznikami ethernetowymi serii EX pełniącymi rolę rogatek.

Seria SSG firmy Juniper Networks wraz z systemem ujednoliconego przeciwdziałania zagrożeniom SSG (UTM), urządzeniami SSL VPN serii SA i autonomicznymi platformami IDP zapewni kompleksową ochronę przed obecnie znanymi i nowymi atakami na sieć i warstwę aplikacji. Wdrożenie UAC wraz z przełącznikami ethernetowymi serii EX pełniącymi rolę rogatek spowoduje egzekwowanie przestrzegania polityk bezpieczeństwa definiowanych na poziomie poszczególnych sesji przez urządzenia UAC serii IC  —czyli stworzy wzmocnioną scentralizowaną platformę egzekwowania polityk UAC. IDP i grodziami ogniowymi będzie zarządzał Menedżer Sieci i Zabezpieczeń (NSM) centralnie sterujący konfiguracją urządzeń, nastawami sieci i politykami bezpieczeństwa.

Rozwiązanie UAC firmy Juniper umożliwia MSZ zapewnienie ciągłej dostępności systemów informatycznych bez kompromisów od strony bezpieczeństwa. UAC firmy Juniper łączy tożsamości użytkowników, role i zakresy obowiązków oraz informacje sieciowe o stanie bezpieczeństwa punktu końcowego z informacjami o położeniu w sieci, by tworzyć dynamiczne polityki dostępu dla każdego użytkownika przy każdym żądaniu dostępu, zapewniając pracownikom MSZ elastyczny, bezpieczny i zróżnicowany dostęp do zasobów sieciowych i aplikacji ministerstwa. Rozwiązanie UAC broni przed zagrożeniami bezpieczeństwa takimi jak zawirusowane lub niespełniające wymogów bezpieczeństwa komputery czy urządzenia ręczne, które mogłyby po podłączeniu zakazić sieć lokalną.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu