Rybnickie dzieci posegregowały odpady

Przez ostatnie dwa tygodnie ponad 2300 dzieci z ośmiu rybnickich szkół podstawowych uczyło się prawidłowej zbiórki odpadów opakowaniowych. Służyły temu specjalne lekcje oraz konkursy. A wszystko to w ramach II w tym roku edycji akcji edukacyjnej „… z natury segreguję!”. Finał odbędzie się w najbliższą środę (27 maja br.) podczas „VIII Dni Ziemi, Wody i Powietrza” organizowanych przez Politechnikę Śląską w Rybniku.

– Staraliśmy się tak przygotować program by dzieci uczyły się segregacji odpadów  poprzez zabawę. Stąd wiele konkursów, zajęć praktycznych i prelekcji. Dzieci malując, fotografując oraz tworząc rzeźby podpowiadają nam jak ograniczać rosnące góry odpadów – powiedziała Zofia Kabas, koordynator akcji, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA – Co więcej, to właśnie dzieci wpływ mogą wpływać na postawę swoich rodziców. A o to nam właśnie chodzi: by akcja angażowała wszystkich w ramach danej społeczności. Stąd tak szeroki udział w programie lokalnych przedsiębiorców, samorządu instytucji samorządowych  i samych mieszkańców – dodała.

Akcja w Rybniku była drugą w tym roku drugą edycją  „… z natury segreguję!”. Do 22 maja uczniowie mieli specjalne ekologiczne lekcje, brały udział w konkursie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, gdzie najważniejsza była nauka prawidłowego podziału odpadów do odpowiednio oznakowanych pojemników. Dodatkowo podczas trwania akcji „… z natury segreguję!” dzieci przygotowały  prace plastyczne na konkurs, interpretując temat „Co mogą zrobić dzieci by nie rosła góra śmieci?” Poza tym przygotowały prace techniczne wykonane z surowców wtórnych i występy o tematyce ekologicznej.

Finał akcji odbędzie się w południe 27 maja br. podczas trzeciego dnia „VIII Dni Ziemi, Wody i Powietrza” na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku. W trakcie uroczystości zostaną zaprezentowane wszystkie szkoły, biorące udział w projekcie oraz nastąpi rozstrzygnięcie konkursu selektywnej zbiórki odpadów wraz z wręczeniem nagród laureatom. Będzie także wystawa prac plastycznych, technicznych i fotograficznych wykonanych przez dzieci. Finał uatrakcyjnią specjalnie przygotowane przez uczniów występy artystyczne o tematyce ekologicznej. Wyróżnieni zostaną też najlepsi nauczyciele – koordynatorzy akcji z poszczególnych placówek.

Nagrody dla zwycięzców ufundowali organizatorzy i partnerzy akcji, czyli firma Rettig Heating, producent grzejników marki Purmo, i  Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Rybnicką akcję honorowym patronatem objął Adam Fudali, prezydent miasta Rybnik. Za obsługę komunalną była odpowiedzialna firma PST Transgór, zajmowała się wywozem posegregowanych przez dzieci odpadów i oceniała prawidłowość ich selekcji.

Cały program akcji „… z natury segreguję!” został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Kolejne akcje, zaplanowane na 2009 rok, odbędą się m.in. w Garwolinie, Krynicy Zdrój i Kielcach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu