ROHLIG SUUS Logistics – nowa strategia rozwoju

Podsumowując 20-lecie swojego istnienia, ROHLIG SUUS Logistics (dawniej Rohlig Poland) – jeden z czołowych operatorów logistycznych – przedstawił założenia nowej strategii firmy. Opiera się ona na dynamicznym rozwoju organicznym oraz rozszerzaniu zakresu świadczonych usług. Zarząd nie wyklucza również konsolidacji rynku TSL.

Przyjęta przez ROHLIG SUUS Logistics strategia zakłada rozbudowę systemu spedycyjnego na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, a także ekspansję frachtu drogowego i usług logistycznych w krajach rozwijających się, takich jak: Rumunia, Rosja, Ukraina i Kazachstan. Ponadto, dzięki współpracy z grupą ROHLIG&CO, firma planuje zwiększenie udziału eksportu – w tym transportu lotniczego – zwłaszcza w ramach dostaw przesyłek z Dalekiego Wschodu.

Zarząd ROHLIG SUUS Logistics poinformował także o planach zwiększenia skali działania na rynku indyjskim. Jest to możliwe dzięki partnerstwu z grupą ROHLIG&CO, która nabyła 50% udziałów w indyjskiej firmie Tricon Shipping Pvt Ltd. W wyniku transakcji ROHLIG SUUS Logistics – polski przedstawiciel międzynarodowego koncernu – poszerzy swoją ofertę świadcząc bardziej konkurencyjne usługi w Indiach, przy zachowaniu tych samych, najwyższych standardów działania. Zarząd spółki jest przekonany, że możliwość zwiększenia obecności na rynku indyjskim jest kolejnym krokiem w kierunku doskonalenia potencjału operacyjnego firmy.

„Przedstawiona dzisiaj strategia nowej marki jest kontynuacją działań realizowanych dotychczas przez Rohlig Poland. Rozwój firmy pod nowym brandem oraz nowi klienci to nasze kluczowe cele. Jestem także pewien, że dodawanie usług do portfela oraz dostosowywanie ich do potrzeb klienta zaowocuje wzrostem udziałów w sektorze TSL na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby współpraca z kontrahentami na całym świecie przebiegała w partnerskiej atmosferze. Potwierdzeniem zaufania, jakim darzą nas nasi klienci, jest mijająca w tym roku 10 rocznica kooperacji z LG. Ta międzynarodowa firma docenia nasze usługi, dlatego jesteśmy jej wyłącznym operatorem w zakresie krajowej dystrybucji i logistyki” – mówi Tadeusz Chmielewski, prezes zarządu ROHLIG SUUS Logistics.

W związku z planami dynamicznego rozwoju Zarząd ROHLIG SUUS Logistics zdecydował o uniezależnieniu się od grupy ROHLIG&CO i utworzeniu strategicznej współpracy w ramach najważniejszych rynków na zasadach partnerstwa. Zmianie statutowej towarzyszy ewolucja nazwy i znaku graficznego spółki. Nowa nazwa składa się z trzech członów: Rohlig podkreśla współpracę z międzynarodowym koncernem oraz gwarancję stałej obecności na międzynarodowych rynkach. Drugi i trzeci człon łączą się w jedną sentencję (suus: oznacza po łacinie swój / swoja), czyli własne kompetencje logistyczne. Cała nazwa – ROHLIG SUUS Logistics – podkreśla niezależność i potencjał oferowanych usług.

„W tym roku obchodzimy 20-lecie naszego istnienia, a co za tym idzie strategicznego partnerstwa z międzynarodowym koncernem ROHLIG. Przez te lata usamodzielniliśmy się i znacznie zwiększyliśmy zakres naszych kompetencji. Dostosowaliśmy strukturę naszej organizacji do regionalnej specyfiki biznesu, potrzeb lokalnych klientów i sytuacji na rynku” – dodaje Tadeusz Chmielewski.

W ciągu 20 lat obecności na polskim rynku, ROHLIG SUUS Logistics rozwinął znacząco swoje kompetencje oraz jakość oferowanych usług. Tylko od 2003 roku:

  • Liczba zatrudnionych pracowników wzrosła o 300% i wyniosła w 2008 roku ponad 600 osób.
  • Średnioroczny wzrost przychodów wyniósł 36% i osiągnął w 2008 roku poziom 352 mln zł.
  • Liczba zleceń wzrastała średnio o 35,5% rocznie i w 2008 roku wyniosła 550 tysięcy.

Ponadto, Rohlig SUUS Logistics rozbudowuje centrum logistycznego w Krakowie. W nową strukturę wejdą – oprócz dotychczas funkcjonujących biur spedycji – magazyn i terminal przeładunkowy. Działanie to ma na celu ulokowanie w Małopolskim Oddziale wszystkich kluczowych kompetencji logistycznych, a tym samym zapewni kompleksowość świadczonych usług przy zachowaniu niskich cen.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu