Quest Software wprowadza platformę do e-Discovery

e-Discovery Manager redukuje koszty i złożoność zapewnienia zgodności z wewnętrznymi, zewnętrznymi i prawnymi regulacjami Quest Software w III kwartale br. wprowadzi do sprzedaży nowy produkt: Quest e-Discovery Manager.

Oprogramowanie to pozwoli działom IT, HR, osobom zarządzającym wpisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz audytorom, wyszukiwać, zbierać, przeglądać oraz eksportować informacje przechowywane elektronicznie ESI (electronically stored information) na miejscu w firmie. Pozwoli to zrezygnować z pracy zewnętrznych konsultantów i kosztownego outsourcingu.

Quest e-Discovery Manager posiada zaawansowane funkcje jak np. tagging (wprowadzanie znaczników), filtrowanie, wyszukiwanie i zaawansowane zarządzanie całym projektem. Pozwala to przedsiębiorstwom w efektywny i prosty sposób zapewnić zgodność z wewnętrznymi, zewnętrznymi i prawnymi regulacjami, redukując przy tym koszty i złożoność procesu wyszukiwania, zbierania i przetwarzania danych.

“Wdrożenie odpowiednich funkcji e-Discovery jest istotne dla firm utrzymujących się na rynku przez długi czas, a w szczególności dla większych przedsiębiorstw, które są częściej narażone na ryzyko zaangażowania w spory cywilnoprawne.” – powiedział Mike Osterman, założyciel Osterman Research “Dobre praktyki e-Discovery obejmują kilka kluczowych elementów, takich jak stworzenie zestawu polityk korporacyjnych w obszarze archiwizowania i compliance oraz wdrożenie właściwych technologii do prawidłowego zarządzania danymi”.

Pracownicy działów IT często bez pomocy zaawansowanych narzędzi informatycznych muszą realizować zadania z zakresu e-Discovery. Zaczynają się one najczęściej od potrzeby odnalezienia i zebrania historycznych wiadomości e-mail, co zajmuje dużo czasu i powoduje opóźnienia w realizacji przez administratorów IT innych projektów. Wskazuje to na potrzebę szybkiego i efektywnego odnajdywania informacji przechowywanych elektronicznie, bez względu na miejsce ich lokalizacji.

Quest e-Discovery Manager za pomocą jednej centralnej platformy pozwala odnaleźć i zebrać informacje z wielu różnorodnych lokalizacji. Zgodnie ze standardami Electronic Discovery Reference Model (EDRM) zbiera dane online z serwerów Exchange, z plików w bazach danych Exchange (EDB), a także z danych archiwizowanych przez Quest Archive Manager. Audytorzy przeglądając odnalezione informacje za pomocą e-Discovery Managera mogą zastosować tagi do oznaczenia wybranych elementów, np. do dodatkowego sprawdzenia, selekcjonować nieistotne informacje, chronić uprzywilejowane treści, przeprowadzać szczegółowe analizy i oznaczać dane do eksportowania. Tak zautomatyzowane przetwarzanie i wyszukiwanie danych minimalizuje koszt przeglądania tysięcy wiadomości zbieranych w standardowy sposób i wpływa na zwiększenie wydajności tego procesu.

Quest e-Discovery Manager obsługuje również najnowszy Microsoft Exchange Server 2010. Stanowi kompleksową platformę e-Discovery, która wspiera odnajdywanie danych w środowiskach mieszanych Exchange Server 2003, 2007 i 2010, jak również w bazach danych Exchange (EDB). Integruje się także z Quest Archive Manager, co umożliwia odnajdywanie e-maili, wiadomości typu Instant Messaging (IM) oraz BlackBerry – wszystko za pomocą pojedynczego interfejsu.

„Kiedy ilość informacji przechowywanych elektronicznie w firmie zwiększa się, coraz trudniejsze staje się odnajdywanie poszukiwanych danych. Narzędzia Quest Software pomagają zarządzać ponad 32 milionami skrzynek pocztowych Exchange, dlatego rozumiemy wyzwania, jakie stoją przed działami IT w kwestii e-Discovery.” – powiedział David Sengupta, dyrektor zarządzania produktem ds. Unified Communications, Quest Software. „Quest e-Discovery Manager został stworzony, aby pomóc zarówno administratorom IT, jak i działom zajmującym się bezpieczeństwem, szybko i dokładnie odpowiedzieć na żądania odnalezienia poszukiwanych informacji.”

Dodatkowe informacje: http://www.quest.com/e-discovery-manager/

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu