Powstanie europejski standard elektronicznych legitymacji studenckich

Unia Europejska zadecydowała o rozpoczęciu projektu „European Education Connectivity Solution”, którego celem jest opracowanie jednolitego standardu elektronicznych legitymacji studenckich, umożliwiającego przekazywanie i autoryzację danych użytkownika.

Jednym z sześciu europejskich beneficjentów inicjatywy jest OPTeam S.A., czołowy polski producent i integrator systemów wykorzystujących technologię kart elektronicznych.

„Zamierzamy zbadać szanse opracowania standardu przekazywania danych studenta, który będzie możliwy do wdrożenia na wszystkich uczelniach wyższych krajów członkowskich Unii. Dzięki takiemu standardowi student korzystający ze stypendium lub programu wymiany będzie mógł za pomocą e-legitymacji autoryzować się w systemie dowolnej uczelni i mieć wgląd w swoje dane, przekazane automatycznie z uczelni macierzystej” – powiedział Andrzej Pelczar, Wiceprezes Zarządu OPTeam S.A.

Projekt zostanie zrealizowany ze środków 7 Programu Ramowego, największego mechanizmu finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Na opracowanie standardu przeznaczono budżet niemal 1 mln euro.

Program skierowany jest dla małych i średnich przedsiębiorstw współpracujących z uczelniami wyższymi. Polskę reprezentuje firma OPTeam oraz Politechnika Łódzka. Innymi beneficjentami są: firma OneCard Solution oraz Waterford Institute of Technology z Irlandii, Uniwersytet  w Zagrzebiu oraz firma Mecenat z centralą w Szwecji.

Na realizację projektu przeznaczono 2 lata.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu