OTO – nowe narzędzie w ofercie Cityboard Media

Cityboard Media, jako pierwsza firma reklamy zewnętrznej w Polsce, wprowadziła w maju 2009 r. do swojej oferty badanie OOH Test Online (OTO) pozwalające na określenie zauważalności i efektywności kampanii outdoorowych.

Innowacyjność badania OOH Test Online polega na sposobie jego realizacji. Jest ono przeprowadzane za pomocą ankiety internetowej na próbie 900 osób dobranych w sposób losowo-kwotowy spośród mieszkańców 10 największych polskich miast w wieku 15-55 lat. Zaletą tej metody jest każdorazowo unikatowa próba badawcza, nie jest to stały panel. OTO wyróżnia także szybkość: dzięki wykorzystaniu Internetu OOH Test Online pozwala na szybsze, niż w przypadku tradycyjnego mierzenia efektywności kampanii metodą face to face, analizowanie wyników badania.

OTO jest przeprowadzany pod koniec trwania kampanii outdoorowej i ma na celu zbadanie jej zauważalności i efektywności. Cityboard Media udostępnia OOH Test Online swoim klientom w ramach podpisywanej umowy jako jeden ze stałych elementów oferty. Klient może wybrać opcję Basic lub Standard. Na rzetelność badania wpływa ilość ocenianych przez respondenta kampanii: nie więcej niż 10 jednocześnie w wersji Basic i nie więcej niż 3 jednocześnie w wersji Standard.

– Wprowadzenie OOH Test Online do oferty Cityboard Media to innowacyjny przełom w polskim outdoorze. Jesteśmy pierwszą firmą na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce, która zdecydowała się na taki mariaż outdooru z Internetem. Internet to obecnie najdynamiczniej rozwijające się medium, a Cityboard Media chce oferować swoim klientom najnowocześniejsze narzędzia badawcze – mówi Marta Bryła, przedstawiciel zarządu Cityboard Media.

OOH Test Online jest przeprowadzany we współpracy z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowych, który korzysta z technologii informatycznych firmy Gemius.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu