MPWiK Wrocław wybrało IFS Applications

IFS, globalny dostawca aplikacji dla przedsiębiorstw zakończył wdrożenie systemu IFS Applications w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym we Wrocławiu. Wdrożone rozwiązanie zawiera takie moduły jak: IFS Finanse, IFS Dystrybucja oraz IFS/Zarządzanie Narzędziownią (wchodzący w skład IFS Remonty) i IFS/Wyposażenie Pracownika (wchodzący w skład IFS Zasoby Ludzkie). Wdrożenie zostało zakończone 30 kwietnia br.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne we Wrocławiu jest firmą o wieloletniej historii i wielkich tradycjach. Jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Jako datę jego powstania przyjmuje się 1 sierpnia 1871 roku, kiedy to uruchomiono zakład „Na Grobli”. Pod obecną nazwą MPWiK działa od 1952 roku, a od 1 kwietnia 1993 roku jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100 procent udziałów posiada Gmina Wrocław.

System IFS Applications został wybrany przez wrocławskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w wyniku przeprowadzonego przetargu publicznego. O wyborze tym zdecydowała elastyczność systemu oraz to, że najlepiej spełniał wymagania przedsiębiorstwa z branży wodno-kanalizacyjnej.

Umowa dotycząca zakupu i wdrożenia systemu IFS Applications została zawarta 11 lipca 2008 roku. W trakcie wdrożenia systemu szczególnie dużo uwagi poświęcono procedurze rozliczenia kosztów. W MPWIK automatyczne rozliczanie kosztów musiało uwzględnić cały proces produkcji i dystrybucji charakterystyczny dla przedsiębiorstw branży kanalizacyjnej. Takie założenia wymagały wykorzystania zaawansowanych sposobów i reguł rozliczania kosztów. System IFS Applications pozwala na wielowymiarową analizę kosztów, raportowania i analiz w dowolnym pryzmacie. Wdrożenie zostało zakończone już 30 kwietnia 2009 r.

W trakcie realizacji projektu dokonano integracji rozwiązań używanych przez MPWiK Wrocław z systemem IFS Applications. Wszystkie systemy pracują na wspólnej bazie kontrahentów, IFS Applications korzysta z informacji o rozliczeniach zgromadzonych w innych systemach oraz jest przez nie zasilany informacjami księgowymi. Obecnie z IFS Applications bezpośrednio korzysta 70 użytkowników.

„Wdrożenie systemu IFS Applications przebiegło zgodnie z harmonogramem. Dostrzegamy już pierwsze efekty usprawnienia pracy przedsiębiorstwa, między innymi w obszarze gromadzenia i przekazywania informacji na potrzeby kadry zarządzającej oraz komunikacji wewnętrznej – mówi Witold Ziomek, Wiceprezes MPWiK.

System IFS Applications zapewnił pełne wsparcie informatyczne, obsługę, standaryzację oraz optymalizację głównych procesów biznesowych zachodzących w MPWiK w obszarze administracji. Wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie usprawniło między innymi procesy zaopatrzenia, od momentu zgłoszenia zapotrzebowania aż do fizycznego wydania, równocześnie umożliwiając monitorowanie każdego z etapów tego procesu. Z kolei przyspieszenie i usprawnienie przekazywania aktualnych i spójnych danych pozwoli na skrócenie czasu podejmowania decyzji, a automatyzacja procesu przetwarzania danych umożliwi ich analizę w czasie rzeczywistym.

„Przedsiębiorstwa z sektora użyteczności publicznej coraz częściej dostrzegają potrzebę inwestycji w nowoczesne rozwiązania IT. Cieszymy się, że MPWiK z Wrocławia postawiło na system IFS Applications widząc w nim skuteczne narzędzie wpierające działalność operacyjną przedsiębiorstwa”– powiedział Marcin Taranek, prezes Zarządu IFS CEE.

Projekt wdrożenia został zrealizowany w ramach konsorcjum firm IFS Poland i Winuel (Grupa Sygnity).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu