Coraz większa rola assistance

Rola assistance w branży ubezpieczeniowej jest coraz większa. Dwie nagrody przyznane AXA Assistance potwierdzają, że klienci przywiązują coraz większą wagę do gwarancji faktycznej pomocy w zdarzeniu ubezpieczeniowym wobec standardowego świadczenia wypłaty odszkodowania.

Klienci biznesowi firm assistance coraz częściej wyróżniają swoje oferty wykorzystując potencjał assistance do utrzymania klienta, różnicowania oferty produktowej oraz poprawy wizerunku wśród prospektów. Assistance stał się oczywistą składową polis motoryzacyjnych, a w ubezpieczeniach podróżnych, jest podstawowym elementem  zakresu ochrony. Rośnie jego znaczenie w innych obszarach – polis mieszkaniowych, produktów bankowych oraz w zupełnie nowych zakresach takich jak produkcja urządzeń technicznych, usługi sieciowe, serwisy internetowe, itp. Assistance zapewniany jest przez podmioty instytucjonalne klientom indywidualnym, przez pracodawców pracownikom oraz, powoli, staje się dostępny w modelu sprzedaży B2C. „Ubezpieczenia postrzegają assistance jako kierunek rozwoju branży, jako element mogący skutecznie różnicować klasyczną ofertę ubezpieczeniową opartą o pieniężne świadczenie odszkodowawcze” – mówi Jacek Konieczny, Dyrektor Departamentu Handlowego Inter Partner Assistance Polska SA, firmy wchodzącej w skład Grupy AXA Assistance.

Ta globalna tendencja, która jest już wyraźnie zauważalna także w Polsce, została potwierdzona prestiżową nagrodą we Francji – światowej kolebce assistance. Najistotniejszy nad Sekwaną tytuł ubezpieczeniowy Argus d’Or przyznał nagrodę w kategorii „Produkty innowacyjne dla przedsiębiorstw” ubezpieczeniu „Aide aux aidants” („Pomoc dla pomagających”). Podstawowym elementem zakresu ubezpieczenia jest program assistance zapewniany przez AXA Assistance. Ubezpieczenie przeznaczone jest do dystrybucji tzw. grupowej do przedsiębiorstw, czyli konkretnie do pracodawców, którym zależy na zapewnieniu swoim pracownikom wsparcia nie tylko na wypadek problemu zdrowotnego samego pracownika, ale też jego bliskich. Kluczowym elementem Ubezpieczenia jest pakiet pomocy assistance obejmujący organizację rzeczywistej pomocy dla rodziny dotkniętej trwałym problemem zdrowotnym – od audytu potrzeb, przez zaplanowanie zakresu pomocy po organizację rzeczywistej pomocy w zakresie opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji, pomocy w domu, wsparcia psychologa, itp.

Kolejna nagroda, I Grand Prix Innowacji, została przyznana w ogólnoświatowym konkursie korporacyjnym francuskiemu produktowi  AXA i AXA Assistance «Option Joker». Ubezpieczenie to skierowane jest do młodych kierowców lubiących się bawić i polega m.in. na zapewnieniu taksówki w sytuacji, gdy wolą sami nie prowadzić.

Coraz większa popularność usług pomocowych wynika po pierwsze z czynników takich jak upodobnianie się ofert w branżach rozwiniętych, gdzie assistance jest właśnie ich wyróżnikiem, a po drugie ze zmian społeczno-gospodarczych. Ten drugi czynnik dotyczy zwiększenia się tempa życia ludzi aktywnych zawodowo, narastającej potrzeby znalezienia równowagi między karierą i życiem prywatnym, starzenia się społeczeństwa, wzrostu świadomości własnych potrzeb i rosnącego odsetka rodzin niepełnych. Ludzie chcą być pewni, że otrzymają fachową pomoc zarówno w przypadku nagłego zdarzenia, jak i w typowo codziennych czynnościach związanych ze zdrowiem, prowadzeniem domu czy opieką nad dziećmi.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu