Bezpieczne oszczędzanie, przejrzyste reguły – Nowy produkt w ofercie PKO TFI

PKO TFI powiększyło swoją ofertę o wyjątkowy produkt, dostępny dla każdego Polaka. Program Oszczędnościowy oferuje możliwość bezpiecznego inwestowania poprzez regularne wpłacanie niewielkich kwot. Uczestnik sam decyduje, kiedy chce zakończyć inwestycję – w każdej chwili może odkupić jednostki uczestnictwa.

Zasady Programu są jasne i czytelne, a rozwiązania w zakresie pobieranych opłat atrakcyjne dla jego uczestników. Produkt ten jest adresowany do klientów indywidualnych, zainteresowanych oszczędzaniem na wybrane cele, takie jak wykształcenie dziecka czy zabezpieczenie finansowe swojej przyszłości.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie PKO TFI przez IQS and QUANT Group w I kwartale br. wynika, że większość Polaków kojarzy oszczędzanie z gromadzeniem środków na zabezpieczenie przyszłości. Takie skojarzenia miało 50% respondentów będących klientami TFI i 44% badanych spoza tej grupy. Jednocześnie odpowiednio 79 i 45% ankietowanych wskazało jako formę oszczędzania właśnie lokowanie środków w funduszu inwestycyjnym lub innych produktach oferowanych przez TFI.

Program Oszczędnościowy doskonale wpisuje się w te oczekiwania. Odkładając systematycznie stosunkowo nieduże kwoty można zgromadzić środki zapewniające dzieciom dobry start w życiu – studia na wymarzonej uczelni w kraju lub za granicą. Można też odłożyć pieniądze na jesień życia. Tylko od uczestnika zależy, jak chce wykorzystać zainwestowane pieniądze, jak długo i w jaki sposób chce je inwestować.

Produkt oferowany jest w dwóch wariantach:

  • Program Oszczędnościowy, którego uczestnikami mogą być zarówno osoby małoletnie, jak i dorośli
  • Program Oszczędnościowy dla Dzieci, kierowany wyłącznie do osób małoletnich.

Minimalna wpłata do Planu została ustalona na takiej wysokości, by nie obciążała kieszeni osób, które nie osiągają wysokich zarobków. Dla Programu Oszczędnościowego jest to 100 zł, a dla Programu Oszczędnościowego dla Dzieci – 50 zł.

Klient sam decyduje o tym, w jaki sposób inwestuje wpłacane pieniądze. Wpłaty lokowane są w czterech subfunduszach o różnym stopniu ryzyka – począwszy od subfunduszu, gdzie środki lokowane są głównie w obligacje Skarbu Państwa, a skończywszy na takim, który koncentruje się na inwestycjach w akcje. Decyzja o doborze subfunduszy należy do Klienta – co ważne, w każdym momencie uczestnik może zlecić zmianę podziału wpłat.

Jedną z bardzo ważnych cech Programu Oszczędnościowego są jasne, zrozumiałe dla każdego reguły. Aż trzy czwarte ankietowanych osób, pytanych o zasady Programu, potwierdziło ich przejrzystość i zrozumiałość.

– Oferujemy produkt naprawdę atrakcyjny: to sam klient decyduje o regułach inwestowania – podkreśla Łukasz Górnicki, Dyrektor Departamentu Marketingu PKO TFI. – Reguły są jasne, a system opłat rozwiązany bardzo korzystnie dla klienta.

Uczestnik nie płaci za zmianę podziału wpłat, za pierwsze zlecenie podziału już zgromadzonych środków w okresie rozliczeniowym, za odkupienie jednostek uczestnictwa. Począwszy od czwartego roku nie jest pobierana opłata za nabycie jednostek uczestnictwa.

Szczegółowe informacje o produkcie można znaleźć na stronie internetowej www.pkotfi.pl Produkt dostępny jest m.in. w sieci placówek PKO BP.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu