„Rodzina – dom budowany miłością” – już od dwóch lat zmieniamy życie dzieci

Celem ogólnopolskiego programu „Rodzina – dom budowany miłością” jest wspieranie rodzinnych form opieki poprzez pomoc na terenie tych samorządów, które nie tylko poszukują kandydatów na opiekunów zastępczych, ale także ich wspierają oraz realizują plan tworzenia systemowych rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną.

Nazwa programu podkreśla wagę, jaką przykładają jego organizatorzy do fundamentu, jakim dla każdego dziecka jest rodzina. Aby wesprzeć dzieci i pomóc w stworzeniu im możliwości wychowania w rodzinie, realizatorzy programu pomagają w budowie i remoncie budynków i pomieszczeń, w których schronienie znajdują dzieci pod troskliwym okiem opiekunów zastępczych. Program ma także za zadanie promowanie dobrych praktyk i wiedzy o rodzinnych formach opieki.

W ciągu dwóch lat działania programu na jego realizację została przekazana kwota 1 243 720,30 zł.

Otworzyliśmy 28 kwietnia 2008 roku wspólnie z powiatem średzkim pierwszy dom wybudowany od podstaw w ramach programu „Rodzina – dom budowany miłością”. Pani Ewa wraz z mężem zaopiekowała się piątką rodzeństwa. Dzięki wsparciu rodziny zastępczej rodzeństwo nie tylko mogło zamieszkać razem w pięknym, nowym domu, ale także zyskało możliwość częstszych kontaktów ze swoją mamą, które zaowocowały powrotem dwójki najstarszych dzieci pod jej opiekę.

W 2008 roku w ramach programu zostały przeprowadzone trzy remonty. Pierwszy z nich w powiecie wadowickim, który organizatorów programu ujął szczególnie pracą w zespołach interdyscyplinarnych i działaniami na rzecz wspierania dzieci umieszczonych w opiece zastępczej. W powiecie wadowickim podjęliśmy się modernizacji domu jednorodzinnego zawodowej wielodzietnej rodziny zastępczej, która obejmuje opieką pięcioro dzieci. Nasza pomoc pozwoliła na przystosowanie domu do potrzeb tak licznej rodziny poprzez remont poddasza i znalezienie miejsca dla szukającego rodziny zastępczej małego Piotrusia.

Na taką pomoc czekały też dzieci z rodzinnego domu w powiecie lubińskim. Wychowywało się w nim dziesięcioro dzieci od 3 do 16 roku życia. Mieszkały razem z Panią Jadwigą, jej mężem i trójką dzieci. Ta liczna rodzina mieszkała w budynku po zlikwidowanym przedszkolu, który od kilkudziesięciu lat nie był remontowany. Organizatorzy programu zdecydowali się pomóc właśnie temu powiatowi, aby ta rodzina mogła żyć w dobrych warunkach a także, dlatego, że powiat realizuje Strategię Integracji i Polityki Społecznej w ramach, której rozwija rodzinne formy opieki i wspiera rodziny biologiczne.

Obecnie w rodzinie przebywa czworo dzieci, a pozostała szóstka trafiła do rodzin adopcyjnych. Wkrótce pod troskliwe skrzydła Pani Jadwigi trafią kolejne dzieci.

W powiecie sandomierskim przeprowadziliśmy trzeci remont w rodzinnym domu dziecka, który działa od 6 lat.  Wychowywało się w nim ośmioro dzieci. Wykonany remont stworzył możliwości do przyjęcia kolejnej trójki dzieci oraz zachęcił powiat do rozważenia stworzenia w tym samym budynku jeszcze jednego rodzinnego domu dziecka.

Rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze próbują stworzyć dzieciom warunki zbliżone do rodziny, nie odrzucając jednak i nie zapominając o prawdziwych rodzicach tych dzieci. Dzięki temu nie tylko otaczają opieką i wychowują przyjęte dzieci, ale także wspierają ich rodziny biologiczne i odbudowują więzi, które między nimi istnieją.

Ponad 12.500 dzieci wychowuje się w 263 domach dziecka nazywanych placówkami socjalizacyjnymi i ponad 12.200 dzieci w 154 domach dziecka nazywanych placówkami wielofunkcyjnymi. W każdej  z takich placówek średnio mieszka ponad 50 wychowanków. Tylko w 2007 roku ponad 5.300 młodych ludzi opuściło placówki opiekuńczo-wychowawcze wyruszając samotnie w dorosłe życie.

„Każdy kolejny wyremontowany czy wybudowany dom, to nie tylko miejsce dla przyjętych dzieci, to przede wszystkim atmosfera i stabilna sytuacja, która pozwala im odnaleźć radość prawdziwego dzieciństwa. Chociaż w ramach naszego programu powstają tylko mury, to tworzą one prawdziwe gniazdo dla dzieciaków, a czasem także pozwalają odnaleźć miłość do własnych rodziców” – mówi Joanna Luberadzka-Gruca Dyrektor Fundacji Przyjaciółka.

„Zdajemy sobie sprawę, że program Rodzina – Dom Budowany Miłością nie rozwiąże wszystkich problemów samotnych dzieci oraz, że jest to program przewidziany na wiele lat. Jesteśmy jednak przekonani, że pomoc już istniejącym rodzinom zastępczym a także tworzenie warunków do powstawania nowych, nawet w niewielkim wymiarze, ma wielką szansę na poprawę sytuacji a przede wszystkim szanse na uświadomienie wszystkim z jak olbrzymim problemem borykamy się wciąż w Polsce – mimo, że to już XXI wiek i dołączyliśmy przecież do cywilizowanej Europy, gdzie istnienie państwowych placówek opieki nad dziećmi jest praktycznie niedopuszczalne –mówi Małgorzata Żak – Prezes Zarządu Fundacji POLSAT.

Organizatorami programu „Rodzina – dom budowany miłością”  są Fundacja Polsat i Fundacja Przyjaciółka.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu