Pakiet antykryzysowy w realizacji

Konfederacja Pracodawców Polskich otrzymała do konsultacji, projekt ustawy o pomocy państwa pracodawcom w przeciwdziałaniu rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Jest to spec-ustawa realizująca część postulatów partnerów społecznych z Pakietu Antykryzysowego. Znalazły się w nim zmiany w przepisach prawa pracy, ale przede wszystkim rozwiązania wprowadzające mechanizm tzw. subsydiowania zatrudnienia. Konfederacja Pracodawców Polskich konsultuje projekt z członkami, a ostateczne stanowisko w tej sprawie zajmie na początku przyszłego tygodnia.

Nowe przepisy mają na celu objęcie pomocą firm, które w związku z kryzysem znalazły się w trudnej sytuacji, ale rokują na wyjście z niej, po skorzystaniu z subsydiowania Wątpliwości KPP budzi przepis, zobowiązujący pracodawcę do niezwalniania pracowników w okresie 12 miesięcy po ustaniu subsydiowania. – W naszej ocenie, taka regulacja będzie zniechęcać pracodawców do korzystania z systemu subsydiowania. Stworzona zostanie bowiem sytuacja, w której przedsiębiorstwo, mimo dalszej, ewentualnie złej kondycji ekonomicznej nie będzie mógł elastycznie zarządzać zasobem kadrowym – mówi Adam Ambrozik, ekspert KPP.

–Wprowadzanie takiego warunku jest tym bardziej nieuzasadnione, że pracodawca ubiegający się o subsydiowanie będzie musiał przedstawić plan naprawczy firmy. Jeśli nie zostanie on zrealizowany to winy będzie temu prawdopodobnie przedłużający się kryzys. W tej sytuacji obowiązek utrzymania zatrudnienia będzie dla wielu firm przysłowiowym gwoździem do trumny – dodaje.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu