External Services: dotacja na rozbudowę oferty naliczania płac

przez | 25/05/2009

External Services z Grupy BCC, spółka specjalizująca się w outsourcingu procesów biznesowych, otrzymała dotację w wysokości 547 000 zł na rozszerzenie zakresu oferowanych usług. Środki unijne zostaną wykorzystane na uruchomienie nowej usługi „Easy Pay”. „Easy Pay” to usługa skierowana do przedsiębiorstw posiadających system SAP, która obejmuje kompleksową obsługę płacową. W ramach „Easy Pay” External Services przejmuje od klienta m.in. naliczanie wynagrodzeń łącznie z wszelkimi dodatkami i potrąceniami, rozliczanie umów cywilno-prawnych, przygotowanie pasków płacowych i druków ZUS RMUA, sporządzanie list płac oraz generowanie przelewów wynagrodzeń. Usługa jest realizowana on-line w systemie SAP obsługiwanej firmy.

„Unijna dotacja na rozbudowę naszej oferty to potwierdzenie, że obszar BPO rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie oraz sygnał, że External Services to sprawdzony partner. „Easy Pay” już spotkało się z zainteresowaniem rynku – usługą naliczania płac w systemie SAP zainteresowani są m.in. klienci z branży spożywczej i finansowej”– mówi Grzegorz Gołba, Prezes Zarządu w External Services.

Usługa „Easy Pay” to sposób na wygenerowanie oszczędności wynikających z obniżenia stałych kosztów obsługi płacowej. Naliczanie płac przez External Services umożliwia m.in. znaczne skrócenie czasu operacji, pełne wykorzystanie możliwości systemu SAP i wyeliminowanie błędów, które wynikają z jego nieznajomości. Jest to możliwe, gdyż obsługa w ramach „Easy Pay” jest realizowana przez ekspertów w obszarze księgowości posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z systemem SAP.

Środki unijne na rozwój oferty zostały pozyskane przez External Services samodzielnie. Było to możliwe, gdyż równolegle do oferty BPO spółka realizuje również usługi kompleksowego pozyskiwania i obsługi dotacji ze środków Unii Europejskiej. Pomoc External Services dotyczy uzyskania dotacji na projekty obejmujące zarówno wdrożenia systemów ERP i CRM, outsourcingu procesów biznesowych, jak i innych nie związanych z informatyzacją firmy.

Projekt „Easy Pay” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu wynosi 1 334 680 zł.