Blue Coat wprowadził pakiet do optymalizacji i zabezpieczania infrastruktury IT

Veracomp, autoryzowany dystrybutor Blue Coat Systems informuje, że producent udostępnił pakiet technologii Application Delivery Network. Rozwiązanie zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do danych, pozwalając jednocześnie na zmaksymalizowanie efektywności oprogramowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwach o rozproszonej strukturze.

Pakiet Application Delivery Network firmy Blue Coat pozwala kontrolować wydajność i bezpieczeństwo wykorzystywanego oprogramowania oraz danych przesyłanych w sieci. Dzięki roziwązaniu Blue Coat można znacznie lepiej wykorzystywać zasoby sieci firmowej i uzyskać optymalną wydajność aplikacji wykorzystywanych w firmie. Ponadto pakiet pomaga obniżyć koszty, zwiększyć produktywność i szybko reagować na zmiany zachodzące w ich otoczeniu biznesowym.

Infrastruktura Application Delivery Network: Dostępność, szybkość i bezpieczeństwo

Application Delivery Network działa w połączeniu z opartą o przesył pakietów siecią, tworząc zoptymalizowaną infrastrukturę pozwalającą na efektywne i bezpieczne wykorzystywanie ważnych dla przedsiębiorstwa aplikacji. Aby osiągnąć ten efekt w organizacji o strukturze rozproszonej, Application Delivery Network wykorzystuje szereg technologii zwiększających przejrzystość, szybkość oraz bezpieczeństwo procesu przesyłania danych: monitorowanie aplikacji, optymalizację sieci WAN oraz urządzenia Secure Web Gateway. Dzięki nim użytkownicy systemu dysponują pełną wiedzą na temat wykorzystywanego oprogramowania oraz dostępnych w sieci informacji.

Dostępność danych: Wyszukiwanie, klasyfikowanie i wyznaczanie priorytetów

Zcentralizowany system udostępniania aplikacji oraz danych umożliwia pracownikom zarządzającym siecią monitorować wydajność wykorzystywanego oprogramowania oraz przydzielać zasoby zgodnie z aktualnymi potrzebami firmy. Oferowane przez firmę Blue Coat urządzenia PacketShaper® klasyfikują ponad 600 wewnętrznych, zewnętrznych, dostosowanych do potrzeb użytkownika, działających w czasie rzeczywistym oraz zaszyfrowanych aplikacji. Rozwiązanie monitoruje również ponad 100 atrybutów przypisanych do zainstalowanego w firmie oprogramowania. Pozwala to kontrolować wykorzystanie łącz sieciowych oraz jakość usług, w oparciu o wytyczne w zakresie zarządzania strukturą IT. Urządzenia ProxySG® identyfikują użytkowników, a także oceniają i klasyfikują dostępne w sieci informacje, w tym również potencjalne zagrożenia. Dzięki pełnemu wglądowi w zawartość sieci, urządzenia te zapewniają szereg mechanizmów kontrolnych dostosowywanych indywidualnie do przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii.

Szybkość: Aplikacje wewnętrzne, zewnętrzne oraz działające w czasie rzeczywistym

Skracając czas reakcji wykorzystywanych aplikacji, przedsiębiorstwo może zmaksymalizować efektywność wykorzystywanych łącz sieciowych, poprawić produktywność użytkowników i zwiększyć swoją konkurencyjność. Dzięki zaimplementowaniu technologii Application Intelligence, urządzenia ProxySG przyspieszają działanie wszystkich rodzajów aplikacji (wewnętrznych, zewnętrznych, dostosowanych do potrzeb użytkownika, szyfrowanych oraz wykorzystujących przekaz video) poprzez optymalizację protokołu, buforowanie i kompresję danych oraz zarządzanie przepustowością łącz. Pozwala to znacznie zredukować obciążenie wykorzystywanej sieci, zmniejszając tym samym koszta operacyjne przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo: Warstwy bezpieczeństwa oparte na mechanizmach prewencyjnych

Zabezpieczając transmisję danych aplikacji oraz informacji zgromadzonych w sieci, przedsiębiorstwo zapewnia sobie szereg opartych na mechanizmach prewencyjnych warstw bezpieczeństwa, chroniących system przed szkodliwym oprogramowaniem oraz innymi zagrożeniami. Zawartość sieci analizowana jest z wykorzystaniem urządzeń ProxySG® i ProxyAV™, oraz oprogramowania WebFilter. Dzięki opartej na modelu cloud service usłudze WebPulse, firma Blue Coat analizuje ponad 150 milionów zapytań przesyłanych codziennie w sieci, tworząc przejrzysty model jej zawartości. Zgromadzona w ten sposób wiedza pozwala efektywniej chronić przedsiębiorstwa przed zagrożeniami związanymi z przesyłaniem danych w ramach struktury rozproszonej.

Zaproponowane przez firmę Blue Coat rozwiązanie pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat działających w sieci aplikacji oraz szczegółową kontrolę nad ich funkcjonowaniem. W rezultacie przedsiębiorstwo może wykorzystać swoją sieć jako klucz do sukcesu w prowadzonej działalności biznesowej.

Usługi globalne: Model całodobowy

Prowadzony przez firmę Blue Coat program BlueTouch obejmuje profesjonalne usługi konsultacyjne i lokalne wsparcie techniczne dla firm wdrażających i wykorzystujących pakiet Application Delivery Network. W celu maksymalnego dopasowania wydajności oferowanego systemu do indywidualnych potrzeb użytkowników biznesowych, Blue Coat oferuje pomoc w zakresie analizy struktury sieciowej, jak również wdrażania i zarządzania oprogramowaniem. Sześć rozmieszczonych w różnych regionach świata centrów pomocy technicznej umożliwia całodobową obsługę klientów firmy, dodatkowo podnosząc wartość pakietu Application Delivery Network.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu