Auxilium kolejny miesiąc na dużym plusie

Spółka audytorsko-księgowa z rynku NewConnect Auxilium podała wyniki za kwiecień oraz cztery miesiące 2009 roku. Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu kwietniu 2009 roku osiągnęły poziom 1 266 385,37 zł i są wyższe o 40% od przychodów ogółem w analogicznym miesiącu 2008 roku. Zysk bilansowy zrealizowany w kwietniu 2009 roku jest o 92% wyższy od zysku jaki Auxilium zrealizowało w kwietniu 2008 i wynosi 387 103,54 zł. Narastająco za cztery miesiące roku przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 2 843 176,01 zł i są wyższe o 54% od przychodów ze sprzedaży ogółem w analogicznym okresie roku 2008. Zysk bilansowy narastająco za okres styczeń-kwiecień 2009 roku wynosi 716 545,97 zł i jest wyższy o 62% od zysku bilansowego za okres styczeń-kwiecień 2008r.

  • Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu kwietniu 2009r.                            1 266 385,37 zł
  • Zysk bilansowy w miesiącu kwietniu 2009r.                                                          387 103,54 zł
  • Przychody ze sprzedaży ogółem narastająco za cztery miesiące 2009 roku     2 843 176,01 zł
  • Zysk bilansowy narastająco za cztery miesiące 2009 roku                                   716 545,97 zł
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu